Kliniske retningslinier for mammografiscrenning i Danmark

Seneste revision (15. august 2018) af de kliniske retningslinier for mammografi screening i Danmark kan hentes her

DUDS 22. kursus i Muskuloskeletal ultralyd

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 22. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD På Hvidovre Hospital Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 14. til 16. November 2018 Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.   Se mere i kalenderen DUDS 22. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB)

I 2016 er rapporten om Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) blevet revideret. I den forbindelse har der fra DRS side været en arbejdsgruppe tilknyttet dette arbejde. Arbejdsgruppen har efterfølgende på baggrund af PRAB-rapporten udarbejdet en ”vejledning for vurdering af blødnings- og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention” og et oversigtskema for ”forberedelse til UL og intervention”. Disse er tænkt… Read More »

Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 28. juni 2018

Der indkaldes til generalforsamling I Danske Radiologers Organisation (DRO) Torsdag den 28 juni 2018 kl. 16.30   Generalforsamlingen afholdes i Lægeforeningen Hovedstaden, store mødelokale (i kælderen), Stockholmsgade 55, 2100 København K.   Dagsorden Valg af dirigent Formandsberetning Beretning fra nedsatte udvalg Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling Aflæggelse af det reviderede regnskab Valg af et bestyrelsesmedlem. Valg af… Read More »

Opstart af Dansk Thoraxradiologisk selskab – kom til stiftende generalforsamling

Dansk Thoraxradiologisk selskab er et ystartet selskab for alle med thoraxradiologisk interesse. Selskabets formål er at udbrede og understøtte kendskabet til den thorax radiologiske disciplin. Der afholdes et minisymposium og stiftende generalforsamling d. 4. maj 2018 – se

Gratis adgang til Imaios

Som medlem af Dansk Radiologisk Selskab har du mulighed for at få gratis adgang til Imaios e-anatomy. Selskabet har et fælles abonnement, hvor vi betaler et mindre beløb pr. adgang i forhold til et personligt abonnement. Hvis du er interesseret i at få adgang til Imaios e-anatomy, skal du skrive en mail til DRS sekretær på sekr@drs.dk. Hvis… Read More »

ESUR Guidelines – Prevention of Post-Contrast Acute Kidney Injury – version 10

ESUR Guidelines for anvendelse af kontrast ved billeddiagnostiske undersøgelser er opdateret i Marts 2018. Læs http://www.esur-cm.org/index.php/en/ 

Holdningstilkendegivelse vedrørende ultralydkompetencer i det Almen Medicinske Speciale i Danmark

Praktiserende læger (PL) anskaffer i stigende grad ultralydskannere, som anvendes til selvstændig ultralydundersøgelse (UL) af patienter i egen praksis. DUDS/DRS mener, at et relevant og realistisk kompetenceniveau som et flertal af PL kan tilegne sig, anvende og vedligeholde i egen praksis er en forudsætning for at opnå den nødvendige kvalitet og ensartethed for anvendelse af UL i egen… Read More »

ESR iGuide web portal

ESR iGuide er et beslutningsværktøj til at kvalificere valg af billedmodalitet udfra givne indikationer. Værktøjet tager udgangspunkt i ESR’s imaging referral guidelines og er udviklet i samarbejde med American College of Radiology. Som medlem af Dansk Radiologisk Selskab har du fri adgang til beslutningsværktøjet iGuide via medlemsskab i ESR. Læs mere her ESR iGuide Portal User Guide.  

Ronkedor og TNM: Oplevelsen af at være på årsmødet for første gang

Kan du huske hvordan det var at deltage på årsmødet allerførste gang? DRS udlovede fem legater til studerende med interesse for billeddiagnostik, og jeg var en af de heldige. Indtil nu har januar primært budt på specialeskrivning og halsbetændelse, så det var da klart, at Årsmødet var noget af det jeg så frem til. En nattevagt og for… Read More »