Billeddiagnostisk Årsmøde 2017

By | 15. november 2016

Billeddiagnostisk Årsmøde 2017 afholdes i

Århus 25. – 27. januar 2017
Radisson Blu hotel

Mødet afholdes sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab.
Tilmelding og program kan ses på http://www.drs-aarsmoede.dk.
Highlights i år er “Big Data” session onsdag, prostataimaging, Ultralyd af kar med hands-on samt Radiologi ved akutte medicinske tilstande. Som vanligt er der også tværfagligt symposium onsdag formiddag, foredrags- og posterkonkurrence og FYR quiz.
Dansk Radiologisk Selskab har ligeledes oprettet 10 legater til yngre læger, der ønsker at deltage i Årsmødet – se http://web.drs.dk/legater.