Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi medlem i LVS

By | 15. november 2017

Den 2/11-17 blev Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi optaget under de Lægevidenskabelige Selskaber og vil fremadrettet ændre navn til Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi. I foreningen håber bestyrelsen på, at medlemskabet i LVS kan være med til at løfte det muskuloskeletale subspeciale og anspore til større aktivitet i selskabet, hvor fokus bl.a. er på afholdelse af kurser og arbejde med opkvalificering af muskuloskeletale radiologer. Dette skal ses i lyset af, at dansk muskuloskeletal radiologi for nylig fik en ny klinisk professor i overlæge, ph.d. Mikael Boesen.

Medlemskabet i LVS rummer også spændende muligheder for en større interaktion med andre lægevidenskabelige selskaber, som kan være af betydning bl.a. i forhold til strukturelle ændringer, hvor udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer er blevet decentraliseret. Her har vi i selskabet fokus på, hvorledes det bedst sikres at radiologien medinddrages, når nye retningslinjer involverende billeddiagnostik udarbejdes.

Philip Hansen, overlæge, ph.d.
Formand for Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi