Danske Radiologers Organisation – indkaldelse til Generalforsamling 31.5.2016

By | 30. maj 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO)

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation tirsdag den 31 maj 2016 kl. 16.30. -17.45

Generalforsamlingen afholdes i:

Lægeforeningen Hovedstaden

Store Mødelokale i kælderen, indgang i porten,

Stockholmsgade 55

2100 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling – ingen forslag
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse – udgår
7. Valg af revisor – udgår
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Ingen medlemmer af bestyrelsen er på valg så punkt 6 og 7 udgår.