DRO medlemsmøde om hjemmearbejdspladser onsdag d. 25 januar

By | 4. januar 2023

Kære medlem i DRO.
Godt nytår!

Du inviteres til medlemsmøde om hjemmearbejdspladser
onsdag den 25. januar
klokken 16.30-19
i Lægeforenings lokaler, Stockholmsgade 55, kælderen.

Hjemmearbejdspladser – hvad skal vi tænke over?
med foredragsholder fra arbejdsmiljøgruppen.
Foredraget vil være forudgået af kort, åbent DRO bestyrelsesmøde.

Der vil være sandwich og drikkevarer.
Tilmelding til på mail til nikol@dadlnet.dk senest 20/1.

Med mange hilsner og håb om at se mange af Jer til mødet den 25. januar

Bestyrelsen i DRO

 

 

Danske Radiologers Organisation (DRO)

Danske Radiologers Organisation (DRO) varetager ifølge vedtægterne medlemmernes faglige,
organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.

DRO tilbyder sparring til medlemmer i forbindelse med eksempelvis klagesager, kollegiale forhold og ledelsesuddannelse. DRO har været med i moderniseringen af speciallægepraksis, og DRO CME-akkrediterer kurser og kongresser inden for radiologi i samarbejde med DRS (https://web.drs.dk/cme-continuing-medical-education/).

Alle med opnået titel som speciallæge i Diagnostisk Radiologi kan blive medlem i DRO. Årligt medlemskab koster 200 dkk. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens kasserer (nikol@dadlnet.dk) eller til FAS’ sekretariat (fas@dadl.dk).

Bestyrelsen

Formand
Klinikchef Peter von der Recke
Røntgenklinikken
Amagerbrogade 195
2300 København S.
tlf. 2164 8144
e-mail: precke@ctscanning.dk

Næstformand og kasserer
Overlæge Niels-Ulrik Kolthoff
Brystundersøgelser, Herlev-Gentofte Hospital
tlf.: 3867 3867
e-mail: nikol@dadlnet.dk

Sekretær
Overlæge Kristoffer Lindskov Hansen
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet
Tlf: 3545 6605
e-mail: kristoffer.lindskov.hansen.01@regionh.dk

Medlem u.p
Overlæge Thomas Bjerre,
Radiologisk afdeling
Regionshospitalet Randers
email: thomas.bjerre@randers.rm.dk

Medlem u.p
Afd. læge Andreas Hjelm Brandt
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet
Tlf: 3545 3545
e-mail: andreas.hjelm.brandt.02@regionh.dk