DRS Generalforsamling 2018

By | 22. december 2017

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2018

 1. januar 2018, kl. 16.15

ODEON kongrescenter, Store sal
Thomas B. Thriges Gd. 1, 5000 Odense C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag:
     Æresmedlem
 7. Valg til bestyrelsen
  Bestyrelsesposter på valg:
  Bestyrelsesmedlem: Anette Koch Holst – genopstiller
  Suppleant: Martin Lundsgaard Hansen – stiller op
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
  ESR Education Committee
     Mette Ramsdal Poulsen – genopstiller (2018-2020)
  ESR Quality, Safety and Standards Committee
     Annika Langkilde – genopstiller (2018-2020)
  ESR Research Committee
     Kristoffer Lindskov Hansen – genopstiller (2018-2020)
 9. Valg af revisor og –suppleant.
     Nikolaj Borg Mogensen – genopstiller, Anna Rosted (s) – genopstiller

 

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde

senest 4 uger før generalforsamlingen.

Email: sekr@drs.dk

 

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelsen eller udvalg, til at

henvende sig til DRS bestyrelse. Email sekr@drs.dk

 

DRS_generalforsamling_2018 (PDF)