Danske Radiologers organisation – Indkaldelse til Generalforsamling 13. juni 2017

By | 3. juni 2017

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16.30 – 18.30

Stokholmsgade 55, i kælderen

 Dagsordenen for generalforsamlingen den 13 juni 2017:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra nedsatte udvalg
  4. Indlæg ved FAPS næstformand Niels Henrik Nielsen om de kommende overenskomstforhandlinger
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  6. Valg af bestyrelse – se § 7
  7. Valg af revisor
  8. Redegørelse for budget
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt