Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2017

By | 19. november 2016

Afholdes i forbindelse med Billeddiagnostisk Årsmøde 2017 i Århus

DRS-logo25. januar 2017, kl. 16:00
Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Foreløbig dagsorden vil være at finde på DRS hjemmeside: www.drs.dk senest 4 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen via mail sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. Email sekr@drs.dk

DRS vil i fremtiden udsende meget information pr email fremfor pr post – derfor opfordres medlemmer til at opdatere deres email-adresse hos lægeforeningen.