Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 28. juni 2018

By | 27. juni 2018

Der indkaldes til generalforsamling I Danske Radiologers Organisation (DRO)

Torsdag den 28 juni 2018 kl. 16.30

 

Generalforsamlingen afholdes i Lægeforeningen

Hovedstaden, store mødelokale (i kælderen),

Stockholmsgade 55, 2100 København K.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra nedsatte udvalg
  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers

behandling

  1. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  2. Valg af et bestyrelsesmedlem.
  3. Valg af revisor
  4. Redegørelse for budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling i

Et medlem af bestyrelsen og revisor er på valg. Øvrige medlemmer

af bestyrelsen genopstiller.