Indkaldelse til Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 16.30

By | 6. juni 2022

Ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afoldes hos:

Lægeforeningen, Stockholmsgade 55, kælderen,
2100 København Ø

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.30

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning franedsatte udvalg
 4. Retdigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Redegørelse for budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Ingen medlemmer af bestyrelsen eller revisorer på valg. Endelig dagsorden offentliggøres på DRS’s hjemmeside (www.drs.dk) mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet.

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling om ændring af vedtægterne. Ændringen vil medføre, at der ikke længere skal ske indkaldelse ved offentliggørelse i Ugeskrift for Læger, men ved udsendelse af e-mail.

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling kl. 17.30:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag til vedtægtsændringer
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt

Hent indkaldelsen her