Indstilling af æresmedlem i Dansk Radiologisk Selskab

By | 8. september 2016

Hermed opfordres medlemmer i Dansk Radiologisk Selskab til at indstille et medlem som æresmedlem. Kender du en god kollega, nær eller fjern, som har gjort et vigtigt stykke arbejde eller udvist et særligt engagement indenfor radiologien. Så send en begrundet indstilling til sekr@drs.dk.

Vi vil specielt lægge vægt på arbejde indenfor udvikling, uddannelse og forskning i radiologien. Alle indstillinger vil blive gennemgået af bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab, og den endelige afgørelse foretages af bestyrelsen.

Fristen for indsendelse af indstillingen senest den 20. november 2016.