Klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed

By | 12. oktober 2017

Dansk Radiologisk Selskab vil i den kommende tid have mere fokus på patientklageforløbene i Styrelsen for Patientsikkerhed. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi, er vi nu i dialog med Lægeforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få mere fokus på området.
Læs hele Bestyrelsens kommentar her

Dansk Radiologisk Selskab vil i den kommende tid have mere fokus på patientklageforløbene i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har inden for vores speciale kollegaer, der har påtaget sig arbejdet med at bedømme patientklageforløb inden for vores felt. Det er et vigtigt arbejde for både patienterne, men ikke mindst også for os kollegaer, som får en klage. Vi mener, at det er vigtigt at have fokus på dette arbejde, være med til at forbedre betingelserne og skabe et ensrettet klageforløb med fokus på høj faglighed for patienten og den anklagede.

Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab er, bl.a. på baggrund af en henvendelse fra Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiolgi, nu i dialog med Lægeforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få mere fokus på området.

I Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi har man på grund af et uhensigtsmæssigt patientklageforløb i Styrelsen for Patientsikkerhed taget initiativ til et dialogmøde med Styrelsen for Patientsikkerhed. I det uhensigtsmæssige patientklageforløb oplevede den anklagede læge at blive bedømt af en sagkyndig fra et andet subspeciale, end det anklagede læge arbejdede i og som sagen handlede om. Ved dialogmødet var Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi, dels repræsenteret af den anklagede læge og dels repræsenteret af en sagkyndig. Den anklagede læge fremlagde sin sag, og den sagkyndige fremlagde, hvilke oplysninger, som specielt havde relevans for det radiologiske speciale i forhold til at kunne bedømme klagesagerne ordentlig.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der er oprettet 100 nye arbejdspladser i Århus for at håndtere arbejdsopgaverne inden for klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed. Alle sagkyndige får tilsendt en vejledning i håndtering af klagesager, og Styrelsens introduktionskursus for sagkyndige bliver obligatorisk indenfor det første år som sagkyndig for at få en fælles forståelse for arbejdsgangen og måden at vurdere sagerne på. Endvidere afholder Styrelsen for Patientsikkerhed to årlige møder i hhv. Århus og København for de sagkyndige med henblik på mulighed for sparring i komplicerede forløb.  Alle tiltag for at højne kvaliteten i bedømmelsen.

Det er vores fornemmelse, at Styrelsen for Patientsikkerhed af og til har svært ved at finde repræsentanter inden for vore forskellige subspecialer. Dansk Radiologisk Selskab arbejder på, at vi i et speciale med mange subspecialer, bliver bredt repræsenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere har vi udarbejdet en holdningserklæring fra Dansk Radiologisk Selskab til radiologiske sagkyndige. Vi håber, at flere vil få fokus på forløbene omkring patientklager og evt. interesse i at indgå i arbejdet.

På årsmødet i Dansk Radiologisk Selskab vil der være et indlæg omkring klagesagsforløb i Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen. Vi håber, at vi inden for radiologien kan få en god og konstruktiv debat om emnet og at mange vil bakke op omkring dette, så vi kan få optimeret sagsforløbene fagligt.

Bestyrelsen for Dansk Radiologisk Selskab