Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

By | 11. december 2017

Beskrivelse:
Der kan søges 2 legater à 30.000 kr.

Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og stråleterapi. Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede.

Hvordan søges legatet:
Ansøgningen om støtte bedes sendt til fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Bjarne Roed.

Ansøgningsfrist:
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 8. januar 2018 kan forventes at blive behandlet i denne omgang.

Uddeling af legatet foregår på årsmødet for ”Dansk Radiologisk Selskab”, januar 2018.