Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 Dansk Radiologisk Selskabs 16. Årsmøde og Generalforsamling i DRS 6.-7. april 2022 på Radisson Blu, Amager, København

By | 8. september 2021

Primo april 2022 vil Dansk Radiologisk Selskab sammen med Radiograf Rådet afholde årsmødet over to inspirerende kursusdage med mulighed for at opleve både danske såvel som internationale foredragsholdere.

Som vanligt vil der blive afholdt en foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til posters og frie foredrag.

I den tekniske udstilling er der mulighed for at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostikken.

Socialt er der mulighed for at se kollegaer igen fra hele landet, og onsdag aften, den 6. april afholdes festmiddag på hotellet med efterfølgende dans.

Onsdag eftermiddag afholdes General forsamling i DRS.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og deltage i årsmødet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Yderligere information om program, priser og tilmelding vil blive lagt ind på www.drs-aarsmoede.dk, når vi nærmer os årsmødet.

Kursusledelsen og bestyrelsen i DRS