DRS Generalforsamling 2019 – afholdes 17. januar 2019

By | 19. november 2018

Generalforsamlingen for DRS afholdes torsdag d. 17. januar 2019 kl 16-17

Lokalitet:

Mærsktårnet, Københavns Universitet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

https://maersktaarnet.ku.dk/

Der vil forud for generalforsamlingen blive afholdt en fælles faglig eftermiddag med oplæg fra subspecialerne. Se program her.

I 2019 ligger generalforsamlingen ikke som vanelig i forbindelse med DRS-
årsmøde. Dette afholdes sammen med Nordisk Kongres i maj og vi har derfor i
samarbejde med flere af subspecialerne i radiologi valgt at afholde en fælles
eftermiddag for generalforsamling. Forud for generalforsamlingerne vil der
være oplæg fra subspecialerne og generalforsamlingerne afsluttes med at DRS
byder på middag.
Generalforsamlingen for DRS afholdes kl 16-17
Generalforsamlingen for subspecialerne afholdes kl 17-18
Repræsenteret er: Dansk Neuroradiologisk Selskab, Dansk Thoraxradiologisk
Selskab, Dansk Uroradiologisk Selskab, Dansk Selskab for Muskuloskeletal
Radiologi, Dansk Ultralyd diagnostisk Selskab.
Foreløbig dagsorden for DRS-GF vil være at finde på hjemmesiden:

www.drs.dk

senest 4 uger før generalforsamlingen

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden, skal være
sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
E-mail: sekr@drs.dk
DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller
udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. E-mail sekr@drs.dk