Vejledninger

Guidelines

Se også under de forskellige interessegruppers hjemmesider.

CT

CT-protokol anbefalet af sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til “Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft”

EUR 16262: Quality Criteria for Computed Tomography

Stråledoser ved CT undersøgelser i Danmark (2011)

ESUR guidelines for kontraststoffer

Mammaradiologi

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark – revideret maj 2016.

IBUS guidelines for the Ultrasonic Examination of the Breast

Tidligere
Kliniske retningslinier for mammografiscreening i Danmark revideret oktober 2013

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark (2011)

Uddannelse
Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf

Stråling
Sundhedsstyrelsen: Graviditet og Røntgenbestråling 2005

Lovgivning

Notat om Radiologi i sundhedsloven (Sundhedsstyrelsen 2011)

Bemærk: DRS har ingen juridisk afdeling og kan derfor ikke garantere at oplysningerne på denne side er opdaterede med de seneste regler

Røntgenlovgivning:

Sundhedspersonale lovgivning:

Registerlovgivning/Patientrettigheder: