Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

DRS Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes:

Torsdag 16. Marts 2023, kl. 17.00-18.00 i København

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
 9. Valg af revisor og -suppleant
 10. Eventuelt

Forslag kan sendes til formand@drs.dk skal sendes senest 4 uger før generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en let anretning. Tilmelding til dette følger.

Vi planlægger at arrangere et program med faglige indlæg fra 14:00 til 17:00. Placering i København vil blive annonceret senere.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (afholdes i forbindelse med Årsmødet) 21. september 2022

Indkaldelse til
Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selsksb
21. september 2022 Kl. 17-18
Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Dagsorden

 1. Valg dirigent
 2. Valg til udvalg
  ESR Quality, Safety and Standards Commitee: Kristina Rue Nielsen (genopstiller)
  Education Committee: Pernille Wied Greisen (genopstiller)
  Research Committee: Michael Bachmann Nielsen (genopstiller)
  Hovedkursusleder: Dorte Stærk (genopstiller)
  Mette Ramsdal Poulsen (suppleant) – (genopstiller)
 1. Eventuelt

Med venlig hilsen
DRS Bestyrelse

Billeddiagnostisk Årsmøde 21. og 22. september 2022

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

21. og 22. september
i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Tilmeldingen er åben med early fee indtil
15. august

Se program, info om tilmelding mv. på
drs-aarsmoede.dk

DRS holder ekstraordinær generalforsamling på
årsmødet d. 21. september kl. 17-18

Oversigtsprogram

Se det fulde program på drs-aarsmoede.dk

Tilmeldingen til Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 er igen åben.

Tilmeldingen til Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 er igen åben.

Årsmødet afholdes 21. og 22. september i København.

Deadline for indsendelse af abstracts er 1. august.

Se mere om tilmelding, program og vejledning til indsendelse af abstracts på https://2022.drs-aarsmoede.dk/

Legater til deltagelse i DRS-årsmøde 2022

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2022, møde radiologer fra hele Danmark og høre nogle spændende indlæg?

Dansk Radiologisk Selskab (DRS) udbyder nu legater, så du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i København 21.-22. September 2022. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv middag) – du står selv for evt. transport og overnatning.

Hvem kan søge: Yngre Radiologer
Krav: Du er medlem af DRS
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. Juni 2022
Antal legater: 15 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://2022.drs-aarsmoede.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

DRS Generalforsamling 2022 – 6. april kl. 17.00 – Virtuelt


DRS Generalforsamling 2022 – 6. april kl. 17.00 – Virtuelt

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes:

6. april 2021, kl. 17.00-18.00 – virtuelt
Registrering foregår ved at sende en mail med
navn, arbejdssted og mailadresse til: formand@drs.dk

Du modtager inden generalforsamlingen en mail med et link til mødet.

Dagsorden – kan også hentes her:  2022 DRS Generalforsamling dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretninger fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

 

Nuværende paragraf 4.3

4.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen foreslår at linje 2 ændres til

Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 4 uger

Således at den nye paragraf 4.3 lyder således:

4.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

 

 

Nuværende paragraf 7.4

7.4. Formanden vælges særskilt, herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Genvalg til formandsposten kan finde sted én gang. Valgperioderne er 2 år. Det tilstræbes at højst tre bestyrelsesposter er på valg pr. generalforsamling. Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og genvalg kan ske én gang. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut og sidder resten af denne valgperiode.

Bestyrelsen foreslår at paragraffen ændres til

7.4. Formanden vælges særskilt, herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Genvalg til formandsposten kan finde sted. Valgperioderne er 2 år. Det tilstræbes at højst tre bestyrelsesposter er på valg pr. generalforsamling. Det er muligt for bestyrelsen at oprette en eller flere poster som suppleant for bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og genvalg er muligt. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut og sidder resten af valgperioden. Ved første bestyrelsesmøde aftales det hvem der er 1. suppleant i valgperioden og det er 1. suppleanten der indtræder i bestyrelsen hvis et af de ordinære medlemmer udtræder af bestyrelsen før tid.

Bestyrelsen ønsker mulighed for at formanden kan sidde mere end 4 år. Og bestyrelsen ønsker mulighed for flere suppleanter for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.

 

 1. Valg til bestyrelsen – Bestyrelsesposter på valg (2022-24):
 2. Martin Lundsgaard Hansen – genopstiller
 3. Anette Koch Holst – genopstiller ikke. Jakob Møller (suppleant) opstiller.
 4. Signe Lindeberg Madsen, afdelingslæge OUH – opstiller som suppleant
 5. Valg til udvalg

– UEMS: Annika Langkilde genopstiller ikke. Kristina Rue Nielsen opstiller.

– Radiology Trainees Forum

 1. Valg af revisor og –suppleant

Revisor: Kristina Rue Nielsen – genopstiller ikke. Nikolaj Borg Mogensen opstiller

Suppleant: Nikolaj Borg Mogensen fratræder. Kristina Rue Nielsen opstiller.

 1. Eventuelt

 

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 – Udskudt til 21-22. september 2022
Grundet den nuværende udvikling af COVID-19-pandemien, er det besluttet at udskyde Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 til:

21.-22. september 2022

Årsmødet afholdes fortsat i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Tilmelding til årsmødet genåbner 1. maj 2022.

Ny frist for indsendelse af abstracts og anden praktisk information kan findes på 2022.drs-aarsmoede.dk.

Vi håber, at mange vil bakke op om mødet og deltage i København til efteråret.

Mange hilsner,
Planlægningsgruppen for Billeddiagnostisk
Årsmøde 2022 og bestyrelsen i DRS

Tilmelding til DRS årsmøde åbner 1. december 2021

DRS-årsmøde

6. – 7. april 2022, i København
Tilmelding åbner 1. december 2021
via årsmødets hjemmeside:

www.2022.drs-aarsmoede.dk

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

 Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

DANSK RADIOLOGISK SELSKABS 16. ÅRSMØDE

6.-7. april 2022 på Radisson Blu Hotel

København

Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab og Radiograf Rådet igen byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i København. Årsmødet vil blive afholdt på Radisson Blu Hotel og varer to dage.

De tre videnskabelige selskaber og Radiograf Rådet har sammen planlagt to spændende dage med videnskabelige sessioner i flere spor. Vi har inviteret danske såvel som internationale foredragsholdere.
Der er planlagt en foredrags- og posterkonkurrence. Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge dine forskningsresultater eller en spændende case for dine kolleger. Vi opfordrer derfor alle interesserede, til at indsende abstracts til poster og frie foredrag med deadline 1. februar 2022.
Det foreløbige program er trykt inde i bladet og det vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Den tekniske udstilling er omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig af chancen til at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostik.

Onsdag aften er der planlagt festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

Årsmødet er en god mulighed for at møde kolleger fra nær og fjern, og vi i kursusledelsen er glade for, at det igen er muligt at samles og håber at mange vil bakke op om mødet og deltage i København til april.

Alle detaljer kan findes på drs-aarsmoede.dk

 

BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE 6.-7. april 2022

Priser for deltagelse i

Priser for læger

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 T.o.m. 15.8.2022 Efter 15.8.2022
Hele årsmødet inkl. festmiddag 3.400 3.600
Onsdag og torsdag 2.500 2.700
Dagkort: onsdag eller torsdag 1.400 1.500
Festmiddag onsdag aften 6. april 995 995

 

Priser for radiografer og bioanalytiker
Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 T.o.m. 15.8.2022 Efter 15.8.2022
Hele årsmødet inkl. festmiddag 2.900 3.100
Dagkort: onsdag eller torsdag 1.100 1.200
Festmiddag onsdag aften 6. april 995 995

 

Hotel: På hjemmesiden drs-aarsmoede.dk vil der være links til reservation på kongreshotellet samt link til andre hoteller i området.

Afbudspolitik 2022: Ved skriftligt afbud senest 1. august 2022 til info@drs-aarsmoede.dk  refunderes hele registreringsgebyret.

Ved skriftligt afbud senest 1. september 2022  til info@drs-aarsmoede.dk  refunderes hele registreringsgebyret minus et administrationsgebyr på kr. 500,-.

Efter 1. september 2022  refunderes registreringsgebyret ikke.

For yderligere oplysninger om det videnskabelige program, sociale arrangementer, hotel booking, udstilling samt tilmelding henvises til årsmødets hjemmeside drs-aarsmoede.dk.

 

Basiskursus i MR-sikkerhed kursus, 1. februar 2022

Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans og Radiograf Rådet afholder basiskursus i

MR-sikkerhed

kursus for alle der arbejder med MR skanning

Se opslaget i kalenederen og læs mere om kurset her: Basiskursus i MR-sikkerhed, eller hent invitationen her:  MR sikkerhedskursus februar 2022.

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside