Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 – Udskudt til 21-22. september 2022
Grundet den nuværende udvikling af COVID-19-pandemien, er det besluttet at udskyde Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 til:

21.-22. september 2022

Årsmødet afholdes fortsat i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Tilmelding til årsmødet genåbner 1. april 2022.

Ny frist for indsendelse af abstracts og anden praktisk information kan findes på 2022.drs-aarsmoede.dk.

Vi håber, at mange vil bakke op om mødet og deltage i København til efteråret.

Mange hilsner,
Planlægningsgruppen for Billeddiagnostisk
Årsmøde 2022 og bestyrelsen i DRS

Tilmelding til DRS årsmøde åbner 1. december 2021

DRS-årsmøde

6. – 7. april 2022, i København
Tilmelding åbner 1. december 2021
via årsmødets hjemmeside:

www.2022.drs-aarsmoede.dk

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

 Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

DANSK RADIOLOGISK SELSKABS 16. ÅRSMØDE

6.-7. april 2022 på Radisson Blu Hotel

København

Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab og Radiograf Rådet igen byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i København. Årsmødet vil blive afholdt på Radisson Blu Hotel og varer to dage.

De tre videnskabelige selskaber og Radiograf Rådet har sammen planlagt to spændende dage med videnskabelige sessioner i flere spor. Vi har inviteret danske såvel som internationale foredragsholdere.
Der er planlagt en foredrags- og posterkonkurrence. Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge dine forskningsresultater eller en spændende case for dine kolleger. Vi opfordrer derfor alle interesserede, til at indsende abstracts til poster og frie foredrag med deadline 1. februar 2022.
Det foreløbige program er trykt inde i bladet og det vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Den tekniske udstilling er omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig af chancen til at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostik.

Onsdag aften er der planlagt festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

Årsmødet er en god mulighed for at møde kolleger fra nær og fjern, og vi i kursusledelsen er glade for, at det igen er muligt at samles og håber at mange vil bakke op om mødet og deltage i København til april.

Alle detaljer kan findes på drs-aarsmoede.dk

 

BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE 6.-7. april 2022

Priser for deltagelse i

Priser for læger

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 T.o.m. 15.2.2022 Efter 15.2.2022
Hele årsmødet inkl. festmiddag 3.400 3.600
Onsdag og torsdag 2.500 2.700
Dagkort: onsdag eller torsdag 1.400 1.500
Festmiddag onsdag aften 6. april 995 995

 

Priser for radiografer og bioanalytiker
Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 T.o.m. 15.2.2022 Efter 15.2.2022
Hele årsmødet inkl. festmiddag 2.900 3.100
Dagkort: onsdag eller torsdag 1.100 1.200
Festmiddag onsdag aften 6. april 995 995

 

Tilmeldingen åbner 1. december 2021 og tilmelding kan ske på hjemmesiden (drs-aarsmoede.dk).

Hotel: På hjemmesiden drs-aarsmoede.dk vil der være links til reservation på kongreshotellet samt link til andre hoteller i området.

Afbudspolitik 2022: Ved skriftligt afbud senest 15. februar 2022 til info@drs-aarsmoede.dk  refunderes hele registreringsgebyret.

Ved skriftligt afbud senest 15. marts 2022 til info@drs-aarsmoede.dk  refunderes hele registreringsgebyret minus et administrationsgebyr på kr. 500,-.

Efter 15. marts 2022 refunderes registreringsgebyret ikke.

For yderligere oplysninger om det videnskabelige program, sociale arrangementer, hotel booking, udstilling samt tilmelding henvises til årsmødets hjemmeside drs-aarsmoede.dk.

 

Basiskursus i MR-sikkerhed kursus, 1. februar 2022

Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans og Radiograf Rådet afholder basiskursus i

MR-sikkerhed

kursus for alle der arbejder med MR skanning

Se opslaget i kalenederen og læs mere om kurset her: Basiskursus i MR-sikkerhed, eller hent invitationen her:  MR sikkerhedskursus februar 2022.

Der modtages løbende ansøgninger til Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond

Information vedr. Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond

Denne fond ønskes afviklet over en 3-årig periode, hvorfor der er mulighed for at ansøge fonden om økonomisk støtte, hvis nedenstående betingelser fra legatfundatsen er opfyldt.

Midlerne skal bruges til understøttelse af yngre læger eller yngre forskere mhp. erhvervelse af radiologisk viden eller understøttelse af radiologisk forskning. Læger, der arbejder eller har arbejdet på Aarhus Universitetshospital (tidligere Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus) og som arbejder med diagnostik eller terapeutisk radiologisk intervention har visse fortrin. Den pågældende læge eller forsker må på det pågældende radiologiske område være inde i et videnskabeligt arbejde eller have fremlagt sådanne resultater, at disse giver løfter for vedkommendes fremtidige arbejde.

Det stilles følgende betingelser for uddelingen:

 1. Modtageren har ikke opnået den nødvendige finansiering indenfor tilgængelige driftsmidler eller mulige regionale puljer.
 2. Modtageren udfærdiger specificeret regnskab vedr. behov for økonomisk støtte til legatbestyrelsen.
 3. Legatmodtageren fremsender senest 1 år efter arbejdets afslutning, en skriftlig rapport inkl. regnskab for legatmidlernes anvendelse.

Der kan maksimalt søges 50.000 kr og der ydes ikke midler til dækning af løn.

På vegne af legatbestyrelsen
december 2020
Anne Grethe Jurik

DRO har ordet – radiologi i og efter coronaens tid

Det forløbne år har været meget anderledes for alle pga. corona-smitte og frygt for kollaps af sundhedssystemerne. Det har også berørt danske radiologer. I perioder har en del radiologer arbejdet hjemmefra med teleradiologiske løsninger og hjemme-PACS. Det kan lade sig gøre, når patient-kontakten foregår gennem radiografer, når konferencer holdes på et minimum, og når radiologen er erfaren.
Denne arbejdsgang har holdt hjulene i gang på landets radiologiske afdelinger i en tid, hvor reduceret social kontakt, mundbind og restriktioner har været normalitet. Nu er hverdagen ved at vende tilbage. Vaccinationerne rulles ud og smittetallene falder i skrivende stund, hvorfor der er håb for, at vi vender tilbage til normale arbejdsgange med alle mand tilbage på deres poster. Men er det at foretrække? (mere…)

DRS Medlemsblad Forår 2021

Så er det nyeste Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad klar, det kan læses her:

Dansk Radiologisk Selskab Medlemsblad Forår 2021

 

Klik her for at se de tidligere medlemsblad

DRS Generalforsamling 2021 – 22. april kl. 15.00 – Virtuelt

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

22. april 2021, kl. 15.00-16.00 

Virtuelt på zoom – registrér dig her:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-ihpjgvGdFQ8SZc_AV7uTLzlyYW0Fu8

Du modtager derefter en mail med et link til mødet.
Det vil være muligt at logge ind og evt. få teknisk assistance/Zoom support fra Globe Systems tlf. +45 7877 4962 fra kl. 14.30.

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her:  2021 DRS GF dagsorden

Revideret skema for Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) – Opdateret Marts 2021

På vegne af arbejdsgruppen omkring de radiologiske retningslinjer i PRAB (Bo Nyhuus, Henrik Torp Madsen, Søren Torp-Pedersen og Kristina Rue Nielsen) er der hermed et revideret skema for “Forberedelse og efterregime for UL og CT-vejledt intervention”. Der er også kommet enkelte ændringer i vejledningen. Vejledningen og skemaet bygger fortsat begge på PRAB-rapportens radiologiske afsnit (afs. 7.4).

Vejledningen og skemaet kan også ses under “Vejledninger og Guidelines” på DRS.dk

Information vedr. Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond

Denne fond ønskes afviklet over en 3-årig periode, hvorfor der er mulighed for at ansøge fonden om økonomisk støtte, hvis nedenstående betingelser fra legatfundatsen er opfyldt.

Midlerne skal bruges til understøttelse af yngre læger eller yngre forskere mhp. erhvervelse af radiologisk viden eller understøttelse af radiologisk forskning. Læger, der arbejder eller har arbejdet på Aarhus Universitetshospital (tidligere Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus) og som arbejder med diagnostik eller terapeutisk radiologisk intervention har visse fortrin. Den pågældende læge eller forsker må på det pågældende radiologiske område være inde i et videnskabeligt arbejde eller have fremlagt sådanne resultater, at disse giver løfter for vedkommendes fremtidige arbejde.

Det stilles følgende betingelser for uddelingen:

 1. Modtageren har ikke opnået den nødvendige finansiering indenfor tilgængelige driftsmidler eller
  mulige regionale puljer.
 2. Modtageren udfærdiger specificeret regnskab vedr. behov for økonomisk støtte til
  legatbestyrelsen.
 3. Legatmodtageren fremsender senest 1 år efter arbejdets afslutning, en skriftlig rapport inkl.
  regnskab for legatmidlernes anvendelse.

Der kan maksimalt søges 50.000 kr og der ydes ikke midler til dækning af løn.

På vegne af legatbestyrelsen
6. december 2020
Anne Grethe Jurik

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside