Fra bestyrelsen

Høringssvar, holdninger og politikker.

Torsdag d. 16/3 – Temaeftermiddag i radiologien og Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab
Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes torsdag d. 16 marts i Auditorium 93, Rigshospitalet.
Vi holder op til generalforsamlingen et eftermiddagsmøde omkring implementeret kunstig intelligens i radiologien.
Program
Kl. 15: Velkomst – v. Martin Lundsgaard Hansen, Cheflæge på Rigshospitalet og bestyrelsesmedlem DRS, Røntgen og Skanning
Kl. 15:05 – 16: 3 AI oplæg à 15-20 min v. Benjamin (Odense), Aya (Rigshospitalet), Geert (Viborg)
  • AI erfaringer fra Region Syd – Benjamin Rasmussen, forskningsleder CAI-X, Odense UniversitetsHospital
  • AI erfaringer med AIDOCs algoritme til lungeemboli detektion – Aya Baram, afdelingslæge, Rigshospitalet
  • Viborgs samarbejde/forsknings projekter med Siemens ang. implementering/udvikling af AI – Stephen Cannon, overlæge, Master IT Health Informatics
Kl. 16 – 17: 3 AI oplæg à 15-20 min v. Ilse (Gentofte), Hubert (Sønderborg) & Mikael Boesen (Bispebjerg og Frederiksberg)
  • Implementering af AI i brystkræftscreeningen – Ilse Vejborg, screeningschef og cheflæge i afdeling for brystundersøgelser, Herlev-Gentofte Hospital
  • AI erfaringer fra Sygehus Sønderjylland til kontrol efter lungebiopsi samt erfaringer med applikationer til detektion af lunge noduli, pleuraeffusion, konsolideringer og interstitiale fortætninger – Hubert Stanislaw Dulacz, overlæge, Sønderborg 
  • AI erfaringer med RB knee implementeringen og Oxipit resultater – Mikael Boesen, professor, Radiologisk AI-testcenter, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i samarbejde med Herlev-Gentofte Hospital.
Kl. 17 – 18: Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab
Legater til deltagelse i DRS-årsmøde 2022

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2022, møde radiologer fra hele Danmark og høre nogle spændende indlæg?

Dansk Radiologisk Selskab (DRS) udbyder nu legater, så du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i København 21.-22. September 2022. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv middag) – du står selv for evt. transport og overnatning.

Hvem kan søge: Yngre Radiologer
Krav: Du er medlem af DRS
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. Juni 2022
Antal legater: 15 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://2022.drs-aarsmoede.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

Revideret skema for Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) – Opdateret Marts 2021

På vegne af arbejdsgruppen omkring de radiologiske retningslinjer i PRAB (Bo Nyhuus, Henrik Torp Madsen, Søren Torp-Pedersen og Kristina Rue Nielsen) er der hermed et revideret skema for “Forberedelse og efterregime for UL og CT-vejledt intervention”. Der er også kommet enkelte ændringer i vejledningen. Vejledningen og skemaet bygger fortsat begge på PRAB-rapportens radiologiske afsnit (afs. 7.4).

Vejledningen og skemaet kan også ses under “Vejledninger og Guidelines” på DRS.dk

Aflysning af Billeddiagnostisk Årsmøde 2021

Pga. corona-situationen har vi i arrangørgruppen for Billeddiagnostisk Årsmøde sammen med DRS’ bestyrelse besluttet at aflyse næste årsmøde 2021 i Odense.
Det har ikke være en nem beslutning, men der er for mange usikkerheder såsom fremtidige restriktioner og virus-udbrud til, at det er økonomisk forsvarligt at binde an med et stort arrangement som Billeddiagnostisk Årsmøde 2021.

Vi håber derfor i stedet at se mange af jer til Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 i København.

Med venlige hilsner på vegne af arrangørgruppen
Michael Bachmann Nielsen, Jonathan Carlsen, Kristoffer Lindskov Hansen og Kristina Rue Nielsen

 

Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion

Anbefalinger fra Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Thorax Radiologisk Selskab (THORAS) omkring covid-19

 

Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB)

I 2016 er rapporten om Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) blevet revideret. I den forbindelse har der fra DRS side været en arbejdsgruppe tilknyttet dette arbejde. Arbejdsgruppen har efterfølgende på baggrund af PRAB-rapporten udarbejdet en ”vejledning for vurdering af blødnings- og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention” og et oversigtskema for ”forberedelse til UL og intervention”.

Disse er tænkt som vejledning og inspiration og kan ses i dette medlemsblad. Derudover vil de blive sendt til de radiologiske afdelingers ledelse og være at finde på DRS hjemmeside.

Oversigtskema ”forberedelse til UL og intervention” kan justeres i forhold til gældende lokale retningslinjer på afdelingerne.

Vejledning for vurdering af blødnings-og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention
Forberedelse til UL og intervention
Holdningstilkendegivelse vedrørende ultralydkompetencer i det Almen Medicinske Speciale i Danmark

Praktiserende læger (PL) anskaffer i stigende grad ultralydskannere, som anvendes til selvstændig ultralydundersøgelse (UL) af patienter i egen praksis.

DUDS/DRS mener, at et relevant og realistisk kompetenceniveau som et flertal af PL kan tilegne sig, anvende og vedligeholde i egen praksis er en forudsætning for at opnå den nødvendige kvalitet og ensartethed for anvendelse af UL i egen praksis. En fokuseret ultralydundersøgelse (FUS), hvor der tages stilling til kliniske problemstillinger, der kan svares ja eller nej til, anses for realistisk.

Læs Holdningstilkendegivelse vedrørende ultralydkompetencer i det Almen Medicinske Speciale i Danmark

Høring om Region Midtjyllands spareforslag 2015-2019

Region Midtjylland skal spare 699 millioner kr frem mod 2019. Eet af spareforslagene omhandler den radiologiske vagtfunktion på regionens sygehuse.

Læs Radiologisk Selskabs høringssvar til Region Midtjylland.

Læs mere om Region Midtjyllands spareforslag 2015-2019.

Vores speciale har ændret navn

Vores lægelige speciale ”Diagnostisk Radiologi” har pr. 1. april 2015 ændret navn til ”Radiologi”. Det betyder at læger, der er ”speciallæge i diagnostisk radiologi”, har ret til at benytte begge betegnelser.

Læger der fremover bliver speciallæger inden for vores speciale bliver ”Speciallæge i Radiologi”.

Sundhedsstyrelsen har på opfordring fra Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Forening for Interventionel Radiologi ændret navnet. Begrundelsen er at ”Diagnostisk Radiologi” ikke længere er dækkende for vores speciales arbejdsområde, idet der, ud over den diagnostiske del, efterhånden også er en del behandlingsprocedurer i vores speciale.

Den fulde bekendtgørelse kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168173

 

bekendtgoerelse_radiologi