Specialet radiologi er et relativt stort speciale, med knapt 700 speciallæger og aktuelt 36 årlige hoveduddannelsesuddannelsesstillinger på landsplan. Specialet er i rivende udvikling dels på grund af store teknologiske fremskridt gennem de sidste årtier og dels på grund af et stigende krav om hurtig diagnostik af såvel godartede som ondartede sygdomme.
Den billeddiagnostiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger.
Selskabets formål er at fremme, styrke og bidrage til videnskabeligt arbejde, uddannelse og samarbejde indenfor faget, samt at repræsentere dansk radiologi i nordiske, europæiske og internationale sammenhænge.
I praksis har selskabet en bestyrelse som mødes ca. 4 gange om året. Bestyrelsen, og især formanden, er kontaktperson mellem specialet radiologi og Sundhedsstyrelsen i faglige sammenhænge. Det kan dreje sig om nye love eller samarbejde med andre specialer om et pakkeforløb. Mange af selskabets medlemmer deltager i de mange udvalg Sundhedsstyrelsen nedsætter, med hver deres ekspertviden.
Dansk Radiologisk Selskab har repræsentanter i en række udvalg under selskabet, for eksempel med fokus på speciallægeuddannelsen, fokus på nordisk samarbejde, repræsentation i European Society of Radiology, samt et udvalg som arrangerer et årligt fagligt-videnskabeligt møde. Herudover er der en række selvstændige underselskaber og foreninger, der repræsenterer de forskellige subspecialer i radiologien.

Læs mere om Vedtægter

Læs mere om Radiologiens historie i Danmark