Forskning

rad_forskningRadiologien spiller en central rolle indenfor screening, diagnosticering, invasiv radiologisk terapi og monitorering af behandling. Den teknologiske udvikling indenfor det seneste årti har givet et utal af nye diagnostiske og terapeutiske muligheder til gavn for patienterne.

Forskning i radiologi er essentiel i forståelsen af nye billeddiagnostiske teknikker, udvikling og optimering af scanninger og sikre de nye muligheders anvendelse i behandlingsforløb.

Radiologisk forskning foregår både indenfor radiologien, men er også et vigtigt klinisk redskab for andre kliniske specialers forskning.

Radiologisk forskning i Danmark

Rigshospitalet
Professor Michael Bachmann Nielsen, mbn(a)dadlnet.dk
Professor Lars Lönn, lars.birger.loenn(a)regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Professor Henrik Thomsen, henrik.thomsen(a)regionh.dk

Frederiksberg og Bispebjerg Hospital
Professor Mikael Boesen, Mikael.Ploug.Boesen(a)regionh.dk
Overlæge Anders Christensen, anders.fogh.christensen(a)regionh.dk

Hvidovre Hospital
Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR)
Professor Hartwig Siebner, hartwig.roman.siebner(a)regionh.dk

Roskilde og Køge sygehus
Professor Carsten Thomsen cert(a)regionsjaelland.dk

Odense Universitetshospital
Forskningslektor Ole Graumann, ole.graumann(a)rsyd.dk

Vejle Sygehus
Overlæge Søren Rafaelsen, Soeren.Rafael.Rafaelsen(a)rsyd.dk

Århus Universitetshospital
Professor Anne Grethe Jurik, annejuri(a)rm.dk
Overlæge Erik Morre Pedersen, erikpede(a)rm.dk
Overlæge Finn Rasmussen, finnrasm(a)rm.dk
Overlæge Bodil Ginnerup Pedersen, bodilped(a)rm.dk

Aalborg Universitetshospital
Overlæge Jens Brøndum Frøkjær, jebf(a)rn.dk

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Overlæge Søren Hess, soren.hess(a)rsyd.dk