Møder & kurser

maj
22
ons
DRS Årsmøde 2019 & Nordisk kongres
maj 22 – maj 24 heldags

Mere info på hjemmesiden http://www.ncr2019.dk 

 

jun
6
tors
IBUS Multimodality Breast Imaging and Image-Guided Interventions Course
jun 6 – jun 8 heldags
1 dags-kursus i HRCT skanning ved interstitielle lungesygdomme
jun 6 kl. 10:00 – 17:30

For lungemedicinere og radiologer,
6. juni 2019

Arrangeret af
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Læs mere her: HRCT kursus 2019 programfolder

jun
14
fre
Forskningstræning – Afslutning
jun 14 heldags
ECV cancer Symposium 2019
jun 14 kl. 9:30 – 16:00

ECV cancer Symposium 2019

Efter gode tilbagemeldinger fra sidste års ECV cancer symposium, er det besluttet at forsætte den gode tradition. Formålet med det nationale ECV cancer symposium er forsat, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Sidste års symposium afstedkom oprettelsen af et nationalt forskningsudvalg under DECV og erfaringerne med de første møder har været en udvidelse af det faglige netværk og samarbejde på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag.

I år vil fokus blandt andet være ECV-cancer – avanceret behandling og diagnostik ud fra et molekylært og immunologisk perspektiv, men også follow-up af kurativt intenderede patienter.

Vi håber at alle afdelinger som beskæftiger sig med ECV cancer på de 4 ECV centre finder interesse i en national ECV cancer dag og vil reservere dagen allerede på nuværende tidspunkt.

 

Tid: 14. juni 2018

Sted: Rigshospitalet, København. Afd. 2112 – Auditorium 93, Blegdamsvej 9, (kort medsendt)

Pris: Deltagelse er gratis. Kursisterne afholder selv transportudgifter.

Tilmelding: Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning, senest 1. juni 2019

 

Ønskes yderligere information eller tilmelding, da kontakt:
Nikolaj Nerup, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet.
E-mail: nikolaj.albeck.nerup@regionh.dk

 

Hent invitation og program for kurset her

sep
9
man
Muskuloskeletal radiologi
sep 9 – sep 12 heldags

Århus Universitetshospital

Sekr. Dorthe Siggaard Sørensen dorsoere@rm.dk

Delkursusledere

Anne-Grethe Jurik annejuri@rm.dk
Arne Lücke arneluck@rm.dk

sep
18
ons
DUDS 23. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd
sep 18 – sep 20 heldags

Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

Form: 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, power Doppler, ultralyd-vejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner). Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af:

  • Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point)
  • Dansk Ortopædkirurgisk Selskab
  • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
  • Dansk Reumatologisk Selskab
  • European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)

Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB´s level 1 kursus (European Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology).

Kursusledere:

Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital
Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital
Merete Kønig, Overlæge, PhD, Radiologisk afdeling, Gentofte Hospital

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd.

Gæsteforelæsere:

Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium
Eugene macNally, Oxford Musculoskeletal Radiology, Oxford, U.K.

Kursusafgift: 3.700 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.500 kr.

Tilmelding:

ultralyd16@gmail.com
Kursussekretær Annette Matthiesen senest den 6. september 2019.

Se invitationen her: 23. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

sep
23
man
Mammaradiologi
sep 23 – sep 24 heldags

Afholdes: Odense Universitetshospital

Kontakt:
Bente Magelund bente.magelund@rsyd.dk

Sandra Duvnjak sandra.duvnjak@rsyd.dk

Walter Schwartz Walter.Schwartz@rsyd.dk

 

Kursushjemmeside: 

Mammaradiologi

sep
30
man
Fysik og radiobiologi
sep 30 – okt 2 heldags

Herlev Hospital

Delkursusleder:

Erik Andersen erik.andersen@regionh.dk

okt
8
tirs
Kar/interventionsradiologi
okt 8 heldags
Rigshospitalet Sekr. Linda Schumann linda.schumann@regionh.dk
Delkursusledere
Lars Lønn lars.birger.loenn@regionh.dk
Søren Heerwagen soeren.heerwagen@regionh.dk
okt
17
tors
XVII Balkan Congress of Radiology
okt 17 – okt 19 heldags
nov
4
man
Teknik og strålebeskyttelse
nov 4 – nov 7 heldags
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
Herlev
Hanne Waltenburg hwa@sis.dk
Asger Greval Petersen asgp@rn.dk
nov
11
man
Pædiatrisk radiologi
nov 11 – nov 14 heldags
Aalborg Universitetshospital Sekr. Malene Thorlund Nielsen
mtn@rn.dk  
Graziella Andersen graziella.andersen@rn.dk
Karin K. Petersen karpeter@rm.dk
dec
10
tirs
Urogenital radiologi
dec 10 – dec 12 heldags
Aarhus Universitetshospital Sekr. Rikke-Mai Lundahl
riklunda@rm.dk
Jan Solvig jansolvi@rm.dk
Arne Hørlyck arnehoer@rm.dk