Yngre radiologer

Uddannelsen

Uddannelsen i Diagnostisk Radiologi er bygget op af to moduler og varer samlet 60 måneder udover Klinisk basisuddannelse.

Læs mere om videreuddannelse på http://www.drs-uddannelse.dk/.

Foreningen af Yngre Radiologer (FYR)

FYR er et selskab for alle yngre læger med interesse for billeddiagnostik, og er organiseret i tre underforeninger der repræsenterer de forskellige regioner. FYR tilbyder blandt andet:

  • Aftenmøder med foredrag af faglige kapaciteter.
  • Årlig generalforsamling med middag og fagligt indslag.
  • Mulighed for at møde dine kolleger fra andre afdelinger.

Læs mere på hjemmesiden http://www.yngreradiologer.dk/ eller på Facebook under de forskellige regioner:

FYR Øst
FYR Midt
FYR Syd

Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi (MIRA)

MIRA er en gruppe for medicinstuderende med interesse for specialet radiologi.
Formålet med gruppen er at give studerende mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og give indblik i specialet i form af oplæg om forskellige relevante emner.

Læs mere på http://mira-kbh.dk/ eller skriv til kontakt@mira-kbh.dk.

European School of Radiology (ESOR)

https://www.esor.org/