Arbejdsgrupper

SSTs arbejdsgruppe vedr. faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom
Thomas Kristensen, Rigshospitalet

Kræftpakkeforløb i mamma
Ilse Vejborg, Rigshospitalet

Kræftpakke forløb i lunge
Finn Rasmussen, Aarhus Universitetshospital

DBCG for testiscancer
Erik M. Pedersen, Aarhus Universitetshospital

Arbejdsgruppe for PRAB-rapporten og Retningslinjer for forholdsregler forud for intervention i radiologien
Bo Nyhuus, Rigshospitalet
Søren Torp Pedersen, Rigshospitalet
Henrik Torp Madsen, Aarhus Universitetshospital
Kristina Rue Nielsen, Rigshospitalet

DRG-arbejdsgruppe
Ledende overlæge Eva Brems, Viborg
Ledende overlæge Ilse Vejborg, Rigshospitalet
Overlæge Carsten Sloth, Roskilde
Overlæge Jens Karstoft, Odense
Ledende Overlæge Vibeke Fink Jensen, Århus

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) bestyrelsen (udpeget af DRS 2021)
Eva Fallentin (Rigshospitalet)
Lars Peter Larsen (Aarhus Universitetshospital)

Dansk Colorectal Cancer Group (DCCG) bestyrelsen (udpeget af DRS 2015)
Signe Bregendahl (AUH)
Laura Buskovs (BFH)

Faglig følgegruppe for screening af aortaaneurismer
Bjørn Skjoldby (Aleris-Hamlet)

Arbejdsgruppe NKR for lænderygsmerter
Overlæge Lone Morsel (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

Arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning
Zoreh Rastiemadabadi (Capio)

Arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for synkebesvær
Karin Bak Aksglæde (Kirurgisk Gastroenterologisk afd. L, Aarhus Universitetshospital)

Arbejdsgruppe vedr. national klinisk retningslinje for Menisk
Trine Torfing (Odense Universitetshospital)
Akram Delfi (Herlev Hospital)

Arbejdsgruppe vedr. revidering af ”Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling
Søren Torp (Glostrup hospital)
Hans Henrik Torp Madsen (Aarhus Universitetshospital)
Bo Nyhuus (Rigshospitalet)

Arbejdsgruppe vedr. revision af pakkeforløbet for kræft i urinvejene
Gratsien Andersen (Århus Universitetshspital).

Revision af medicin.dk om røntgen-kontraststoffer

Udannelsesinspektorer i Radiologi

Deltagere i arbejdsgrupper udpeget af DRS 2011:

Faglig opfølgningsgruppe for udviklingsfunktionen Vertebro- og kyphoplastik:
Leif Sørensen, Århus

Faglig opfølgningsgruppe for udviklingsfunktionen for CT koronarangiografi
Thomas Kristensen, Roskilde

Arbejdsgruppe til vurdering af mulighederne for modificering af polypopfølgningsprogrammet – CT kolografi
Mona Rosenkilde, Århus

Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for knæartrose
Lene Bak, Kolding

Styregruppen vedr. udvikling af billeddiagnostiske retningslinjer for bevægeapparatet
Lone Morsell, Glostrup

SSTs udvalg vedr. SKS koder
Anna Rosted, Gentofte

Arbejds vedr. informationsmateriale om mammografiscreening
Ilse Vejborg, Rigshospitalet
Walter Schwarts, Odense Sygehus

Deltagere i arbejdsgrupper udpeget af DRS 2012:

SST arbejdsgruppe vedrørende hjertepakkeforløb: 
Agnete Hedeman Nielsen

Arbejdsgruppe vedrørende diabetiske fodsår:
Karen-Lisbeth Dirksen

Arbejdsgruppe for udredningsprogram for patienter med metal-metal-proteser (Styregruppen for Dansk Hoftealloplastik Register)
Trine Torfing

 

Tidligere arbejdsgrupper

DRG/SKS gruppe
Paul Nilsson
Anna Rosted (bestyr. repr.)
Jens Karstoft
Marianne Egeblad
Vivian Bertelsen

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe per 1. januar 2007 (link)
Jens Karstoft

Arbejdsgruppe vedrørende revision af de eksisterende nationale guidelines for behandling af thyreoideacancer 
Nikolaj Borg Mogensen (udpeget af DRS juni 2007)

Styregruppe for den nationale kvalitetetsdatabase for mammografiscreening 2007
Repræsentant overlæge Ilse Vejborg RH
Suppleant overlæge Walter Schwartz OUH

Dansk prostatacancer udvalg 2006
overlæge Birgitte Svolgaard OUH

Den Nationale trombolysegruppe 2007
overlæge Leif Sørensen Århus sygehus
overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen OUH

Arbejdsgruppe vedrørende PET skanning 2005
overlæge Erik Lundorf Skejby sygehus

Asbest eksponering og helbredsundersøgelse/screening 2007
Repræsentant overlæge Birgitte Svolgaard OUH

Antitrombotisk behandling ved invasive procedurer 2006
overlæge Torben Lorentzen, Herlev
overlæge Marie Cortsen, RH
overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, OUH

Begrebsråd 2005
overlæge Flemmning Jensen, RH

Medicinsk teknologi vurdering af diagnostik og behandling af demens i Danmark 2007
overlæge Gulla Søby Rathje, RH
Info: Fra SST sept 2007 – Projektbeskrivelse sept 2007

Dansk lungecancergruppe DLCG 2006
overlæge Finn Rasmussen, Århus sygehus

Dansk Colorectal Cancer Group (DCCG) 2015
Henrik Nørgaard (Herlev Hospital)
Bettina Bak (Regionshospitalet Randers)

Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 2005
overlæge Eva Fallentin, Hvidovre
overlæge Søren Rafaelsen, Vejle

DANAK 2007 – oktober 2007
overlæge Niels Skovgaard, Glostrup
Info: Link til Danak

Elektronisk patientjournal 2004
overlæge Erik Lundorf, Skejby

Dansk Neuroonkologisk gruppe DNOG 2005
???

Referenceprogram for udredning og behandling af knæartrose 2005
overlæge Karl Erik Jensen, RH

Referenceprogram for udredning, behandling og rehabilitering 2005
af ptt. med sinonasal cancer i DK

Referenceprogram pharynx-/larynxcancer 2005
overlæge Leif Sørensen, Århus sygehus

National rekommendation for behandling af livstruende blødninger 2005
overlæge Dennis Tønner Nielsen, Århus sygehus

Diagnoser og behandling af aortasygdomme 2007
overlæge Per Justesen, OUH
Høringsrapport

Trombolysebehandling af iskæmisk apopleksi – sept 2007/jan 2008
overlæge Leif Sørensen, Universitetshospitalet, Århus
overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense

Det regionale videreuddannelsesråd Region Øst – sept 2007
Lene Collatz Laustrup
Trine Stavngaard (s)

Arbejdsgruppe i Dansk Cardiologisk Selskab mhp udarbejdelse af et holdningspapir om anvendelse af CT scanning til koronarangiografi – november 2007
Thomas Skaarup Kristensen

Moderniseringsudvalg vedrørende billeddiagnostik hos kiropraktorer – november 2007
Michael Hellfritsch
Kommisorium

DABLACA – multidisciplinær cancergruppe for blærecancer
Claus Jensen, Rigshospitalet (januar 2008)

Arbejdsgruppe for pakkeforløb for hudkræft
Hanne Nellemann, Århus sygehus (april 2008)