Danske Radiologers Organisation (DRO)

Danske Radiologers Organisation (DRO) varetager ifølge vedtægterne medlemmernes faglige,
organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.

DRO tilbyder sparring til medlemmer i forb. med eksempelvis klagesager, kollegiale forhold og ledelsesuddannelse. DRO har været med i moderniseringen af speciallægepraksis, og DRO CME-akkrediterer kurser og kongresser inden for radiologi i samarbejde med DRS (http://web.drs.dk/cme-continuing-medical-education/).

Alle der har opnået titel som speciallæge i diagnostisk radiologi kan blive medlemi DRO. Årligt medlemskab koster 100 dkk. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens sekretær (dalbyeskovgaard@webspeed.dk) eller til FAS’s sekretariat (fas@dadl.dk).

Bestyrelsen

Formand
Klinikchef Peter von der Recke
Røntgenklinikken
Amagerbrogade 195
2300 København S.
tlf. 2164 8144
e-mail: precke@ctscanning.dk
Rygdækningsudvalget samt SFR

Næstformand og kasserer
Overlæge Niels-Ulrik Kolthoff
Mammaradiologisk sekt. Herlev Hospital
tlf.: 3868 3868
e-mail: nikol@dadlnet.dk

Sekretær
Niels Skovgaard, speciallæge, MPA
Røntgenklinikken
Trianglen 5
2100 København Ø
Tlf: 2623 4581
e-mail: dalbyeskovgaard@webspeed.dk

Medlem u.p
Overlæge Thomas Bjerre,
Radiologisk afdeling
Regionshospitalet Randers
email: thomas.bjerre@randers.rm.dk

Medlem u.p
Kristoffer Lindskov Hansen, speciallæge
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet
Tlf: 3545 6605
e-mail: kristoffer.lindskov.hansen.01@regionh.dk

Vedtægter

Vedtægter Danske Radiologers organisation

Referater:

2018
DRO Generalforsamling juni 2018
DRO Bestyrelsesmøde april 2018

2017
DRO Bestyrelsesmøde 28.11.2017
DRO Bestyrelsesmøde 12.09.2017
DRO Generalforsamling 13.06.2017
DRO Bestyrelsesmøde 03.05.2017
DRO Bestyrelsesmøde 14.02.2017

2016
DRO Generalforsamling 31.05.2016
DRO Bestyrelsesmøde 29.11.2016

2015
DRO Generalforsamling 09.06.2015
DRO Bestyrelsesmøde 15.09.2015

2014
DRO Generalforsamling 03.06.2014
DRO Bestyrelsesmøde 27.03.2014

2013
DRO Bestyrelsesmøde 10.10.2013
DRO Generalforsamling 28.05.2013
DRO Bestyrelsesmøde 12.03.2013

2012
DRO Bestyrelsesmøde 13.11.2012
DRO bestyrelsesmøde 13.09.2012
DRO bestyrelsesmøde 07.06.2012
DRO generalforsamling 10.05.2012