Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers organisation (DRO)

By | 5. maj 2024

DANSKE RADIOLOGERS ORGANISATION (DRO)

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation onsdag den 12. juni 2024 kl. 16.30.

Generalforsamlingen afholdes på Røntgenklinikken, Amagerbrogade 193, 2300 København S.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra nedsatte udvalg
  4. Indkomne forslag
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Redegørelse for budget
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt

 

Alle medlemmer af bestyrelsen og revisor er på valg. Niels Kolthoff ønsker ikke at genopstille, Peter Hansen vil gerne opstille til valg til bestyrelsen, øvrige medlemmer genopstiller. Endelig dagsorden bliver offentliggjort på DRS’s hjemmeside (www.drs.dk).

 

Vh.

Peter Recke

Formand DRO

 

Hent dagsordenen her: DRO Dagsorden GF 2024