Inspektorer i Radiologi

Charlotte Riis Trampedach, region Øst
Ane Sterup-Hansen Prip, region Øst
Mette Marklund, region Øst

Pernille Wied Greisen, region Syd
Henrik Struckmann, region Syd

Junior inspektorer:
Monica Nicole Talibi, region Øst
Lone Æ Lohmann Rasmussen, region Syd
Dyveke Ebbesen, region Nord

Om inspektorordningen

Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om inspektor-ordningen