Legater

Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Beskrivelse:
Der kan søges 2 legater à 30.000 kr.

Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og stråleterapi. Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede.

Hvordan søges legatet:
Ansøgningen om støtte bedes sendt til fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Bjarne Roed.

Ansøgningsfrist:
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 8. januar 2018 kan forventes at blive behandlet i denne omgang.

Uddeling af legatet foregår på årsmødet for ”Dansk Radiologisk Selskab”, januar 2018.

Vil du med til DRS-årsmøde 2018

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2018 og møde nogle andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i Odense 24.- 26. januar 2018. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til at betale dette).

Hvem kan søge: Yngre Radiologer
Krav: Du er medlem af DRS.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 10 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://2018.drs-aarsmoede.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

Nordisk rejselegat

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi uddeler i 2018 et antal rejselegater som kan anvendes til et besøg af 1-2 ugers varighed på en radiologisk afdeling i et andet nordisk land. Legatet kan søges af yngre læger under uddannelse i radiologi. Medlemsskab i Dansk Radiologisk selskab er en forudsætning.

(mere…)

Skal du på udenlandsk kongres og præsentere?

Målgruppe: Radiologer (gerne yngre), der skal præsentere radiologisk forskning på en udenlandsk kongres og ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne.
Skal du på kongres og præsentere radiologisk forskning, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) rejselegater på hver 5000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer dokumentation, for at der bliver præsenteret materiale på kongressen, inden vi overfører pengene til din konto.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: Vi modtager og behandler ansøgninger løbende – ansøgningen skal dog være os i hænde senest 1 måned inden kongressen.
Antal legater: 10 legater i alt – 5 hvert halvår.

Vil du med til DRS-årsmøde?

Målgruppe: Yngre Radiologer

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde og møde nogle andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmødet. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til at betale dette).
Krav: Du er medlem af DRS.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 10 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://www.drs-aarsmoede.dk/

Har du interesse for radiologi?

Målgruppe: Medicinstuderende med interesse for radiologi

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde, der afholdes i janaur måned. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://www.drs-aarsmoede.dk.

Er du speciallæge og ønsker at komme med til RSNA?

Målgruppe: Speciallæger der ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne til deltagelse i RSNA

Vi du meget gerne med til RSNA, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) et rejselegat på 10.000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. september
Antal legater: 1 legat.

Er du interesseret i ledelse og ønsker at komme med til MIR-kongres?

Målgruppe: Yngre radiologer og speciallæger med interesse for ledelse.

Har du interesse i ledelse i radiologien og meget gerne vil med til ESR’s MIR(Management In Radiology) kongres. Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) to rejselegater på 5.000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. juni
Antal legater: 1 legat til yngre radiologer og 1 legat til speciallæger.