Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

By | 28. januar 2020

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”.

Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling af nyt apparatur lå tæt op ad den kliniske hverdag, og i højere grad foregik i et samarbejde mellem få personer. Han så behovet for at der blev forsket i udviklingen og brug af apparaturet i klinikken til patienternes bedste.

Fonden har en lovlig bestyrelse på 3 medlemmer, som altid består af en direktør fra Siemens, en advokat udpeget af Advokatrådet samt et medlem udpeget af DRS – for nærværende:

Direktør i Siemens Healthineers, Tisha Boatman,
Advokat Malin Mattson (udpeget af Advokatrådet)
Overlæge ved Røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital, Lone Morsel (repræsentant fra DRS).

Formålet at ”fremme radiologien i Danmark” kan jo fortolkes på flere måder, men den gennemgående tilgang ved gennemgang af indkomne ansøgninger er at se tilgodese forskning i radiologi. Forskning, som oftest ikke vil være dækket fra andre kilder, og som gerne fordeler sig ud over røntgenafdelingerne rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen lægger vægt på at det er radiologisk personale, som er involveret i projekterne og at de forventes at kunne afklare en problemstilling ved afrapporteringen af projektet – gerne i form af publikation eller foredrag/poster. Der gives derimod ikke tilskud til rejser eller anden uddannelse af enkeltpersoner, men kvalitetssikringsprojekter er også indenfor det mulige.

Fondens samlede formue udgjorde ved sidste regnskabsopgørelse 1.477.786,91 kr, og det er forrentningen af midlerne, som henlægges til uddeling ca. hvert andet år.

I 2020 har vi dels passeret året for Fondens 40-års stiftelsesjubilæum, og vi gå ind i året for Dansk Radiologisk Selskabs 100-års jubilæum. Bestyrelsen i fonden har besluttet at fejre dette med en uddeling af 2 større legatportioner á 50.000 kr, som uddeles ved DRS Jubilæumsfest d. 7.november 2020.