Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

By | 6. september 2015

Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark, ved uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og stråleterapi.

Der kan søges 2 legater á 30.000 kr.

Ansøgningen om støtte bedes sendt fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Bjarne Roed.

Ansøgningsfrist
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 4. december 2015 kan forventes at blive behandlet i indeværende år.
Uddeling af legatet foregår på årsmødet for ”Dansk Radiologisk selskab”, januar 2016.