DRS Generalforsamling 2022 – 6. april kl. 17.00 – Virtuelt

By | 28. marts 2022


DRS Generalforsamling 2022 – 6. april kl. 17.00 – Virtuelt

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes:

6. april 2021, kl. 17.00-18.00 – virtuelt
Registrering foregår ved at sende en mail med
navn, arbejdssted og mailadresse til: formand@drs.dk

Du modtager inden generalforsamlingen en mail med et link til mødet.

Dagsorden – kan også hentes her:  2022 DRS Generalforsamling dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretninger fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

 

Nuværende paragraf 4.3

4.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen foreslår at linje 2 ændres til

Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 4 uger

Således at den nye paragraf 4.3 lyder således:

4.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

 

 

Nuværende paragraf 7.4

7.4. Formanden vælges særskilt, herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Genvalg til formandsposten kan finde sted én gang. Valgperioderne er 2 år. Det tilstræbes at højst tre bestyrelsesposter er på valg pr. generalforsamling. Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og genvalg kan ske én gang. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut og sidder resten af denne valgperiode.

Bestyrelsen foreslår at paragraffen ændres til

7.4. Formanden vælges særskilt, herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Genvalg til formandsposten kan finde sted. Valgperioderne er 2 år. Det tilstræbes at højst tre bestyrelsesposter er på valg pr. generalforsamling. Det er muligt for bestyrelsen at oprette en eller flere poster som suppleant for bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og genvalg er muligt. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut og sidder resten af valgperioden. Ved første bestyrelsesmøde aftales det hvem der er 1. suppleant i valgperioden og det er 1. suppleanten der indtræder i bestyrelsen hvis et af de ordinære medlemmer udtræder af bestyrelsen før tid.

Bestyrelsen ønsker mulighed for at formanden kan sidde mere end 4 år. Og bestyrelsen ønsker mulighed for flere suppleanter for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.

 

 1. Valg til bestyrelsen – Bestyrelsesposter på valg (2022-24):
 2. Martin Lundsgaard Hansen – genopstiller
 3. Anette Koch Holst – genopstiller ikke. Jakob Møller (suppleant) opstiller.
 4. Signe Lindeberg Madsen, afdelingslæge OUH – opstiller som suppleant
 5. Valg til udvalg

– UEMS: Annika Langkilde genopstiller ikke. Kristina Rue Nielsen opstiller.

– Radiology Trainees Forum

 1. Valg af revisor og –suppleant

Revisor: Kristina Rue Nielsen – genopstiller ikke. Nikolaj Borg Mogensen opstiller

Suppleant: Nikolaj Borg Mogensen fratræder. Kristina Rue Nielsen opstiller.

 1. Eventuelt