PhD stilling indenfor radiologien/stråleterapien, med henblik på brug af photon counting CT og dual energy CT til planlægning og opfølgning af strålebehandling

PhD position within Radiology/Clinical Oncology for a multidisciplinary project exploring the role of imaging biomarker, treatment outcome and toxicity We seek to appoint a medical doctor in a PhD position in our multidisciplinary research group at the Departments of Oncology and Radiology at Copenhagen University Hospital Herlev and Gentofte. Anticipated start is August/September 2024. The focus of the… Read More »

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers organisation (DRO)

DANSKE RADIOLOGERS ORGANISATION (DRO) Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation onsdag den 12. juni 2024 kl. 16.30. Generalforsamlingen afholdes på Røntgenklinikken, Amagerbrogade 193, 2300 København S.   Dagsorden Valg af dirigent Formandsberetning Beretning fra nedsatte udvalg Indkomne forslag Aflæggelse af det reviderede regnskab Valg af bestyrelse Valg af revisor Redegørelse for budget Fastsættelse af kontingent Eventuelt… Read More »

Vil du med til DRS-årsmøde 2024?

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2024 og møde andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i Horsens 24.-26. januar 2024. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1… Read More »

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) efterårsmøde 24. november 2023

Så er det atter tid til DUDS efterårsmøde, hvor ultralydsentusiaster fra hele landet mødes og laver erfaringsudveksling. I år er der særlig fokus på ”Prægraduat ultralydsundervisning til de medicinstuderende” og vi har inviteret gode folk fra alle 4 universiteter i Danmark. Glæd dig også til ”Young investigator” oplæggene (under 40 år), hvor spændende ultralydsforskning fra hele landet præsenteres.… Read More »

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024 Dansk Radiologisk Selskabs 17. årsmøde 24. – 26. januar 2024, Scandic Opus i Horsens Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Radiograf Rådet byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i Horsens. Som vanligt vil der blive afholdt foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle… Read More »

Uddeling af Fondsmidler 2023 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond til Radiologiens Fremme i Danmark. 

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”.  Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling… Read More »

DRO-medlemsmøde om AI Torsdag den 21. september kl. 17.00-19.00

Kære Radiolog Du inviteres hermed til DRO-medlemsmøde om AI Torsdag den 21. september kl. 17.00-19.00 Rigshospitalet, Afdelingen for Røntgen og Skanning – Blegdamsvej, Inge Lehmanns Vej 6, 2100 København Ø, Indgang 6 “AI og fremtiden” ved Jens Petersen (forsker i medicinsk billedanalyse på Datalogisk Institut, KU). “AI  – nutid og fremtid for radiologien” ved foredragsholder fra Sectra. Der… Read More »

Billeddiagnostisk Årsmøde 2024 Dansk Radiologisk Selskabs 17. Årsmøde på Scandic Opus i Horsens

Den 24 – 26 Januar 2024 afholder Dansk Radiologisk Selskab årsmøde sammen med Radiograf Rådet. Årsmødet afholdes på hotel Scandic Opus i Horsens over tre inspirerende kursusdage med mulighed for at opleve både danske såvel som internationale foredragsholdere. Som vanligt vil der blive afholdt en foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til… Read More »

Dansk Radiologers Organisation inviterer til aften arrangement om AI i radiologi

DRO inviterer til aften-arrangement d. 21. sep. kl 17.00 om AI i radiologi ved Sune Darkner. Arrangementet vil finde sted på Rigshospitalet. Nærmere detaljer følger. Reservér aftenen allerede nu.

Billeddiagnostisk årsmøde 2024

Billeddiagnostisk årsmøde 2024 bliver afholdt d. 24.-26. januar 2024 på Hotel Opus i Horsens.