Information vedr. Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond

By | 7. december 2020

Denne fond ønskes afviklet over en 3-årig periode, hvorfor der er mulighed for at ansøge fonden om økonomisk støtte, hvis nedenstående betingelser fra legatfundatsen er opfyldt.

Midlerne skal bruges til understøttelse af yngre læger eller yngre forskere mhp. erhvervelse af radiologisk viden eller understøttelse af radiologisk forskning. Læger, der arbejder eller har arbejdet på Aarhus Universitetshospital (tidligere Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus) og som arbejder med diagnostik eller terapeutisk radiologisk intervention har visse fortrin. Den pågældende læge eller forsker må på det pågældende radiologiske område være inde i et videnskabeligt arbejde eller have fremlagt sådanne resultater, at disse giver løfter for vedkommendes fremtidige arbejde.

Det stilles følgende betingelser for uddelingen:

  1. Modtageren har ikke opnået den nødvendige finansiering indenfor tilgængelige driftsmidler eller
    mulige regionale puljer.
  2. Modtageren udfærdiger specificeret regnskab vedr. behov for økonomisk støtte til
    legatbestyrelsen.
  3. Legatmodtageren fremsender senest 1 år efter arbejdets afslutning, en skriftlig rapport inkl.
    regnskab for legatmidlernes anvendelse.

Der kan maksimalt søges 50.000 kr og der ydes ikke midler til dækning af løn.

På vegne af legatbestyrelsen
6. december 2020
Anne Grethe Jurik