Tilmelding til DRS årsmøde åbner 1. december 2021

DRS-årsmøde 6. – 7. april 2022, i København Tilmelding åbner 1. december 2021 via årsmødets hjemmeside: www.2022.drs-aarsmoede.dk

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022

 Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 DANSK RADIOLOGISK SELSKABS 16. ÅRSMØDE 6.-7. april 2022 på Radisson Blu Hotel København Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab og Radiograf Rådet igen byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i København. Årsmødet vil blive afholdt på Radisson Blu Hotel og varer to dage.… Read More »

Basiskursus i MR-sikkerhed kursus, 1. februar 2022

Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans og Radiograf Rådet afholder basiskursus i MR-sikkerhed kursus for alle der arbejder med MR skanning Se opslaget i kalenederen og læs mere om kurset her: Basiskursus i MR-sikkerhed, eller hent invitationen her: .

Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 Dansk Radiologisk Selskabs 16. Årsmøde og Generalforsamling i DRS 6.-7. april 2022 på Radisson Blu, Amager, København

Primo april 2022 vil Dansk Radiologisk Selskab sammen med Radiograf Rådet afholde årsmødet over to inspirerende kursusdage med mulighed for at opleve både danske såvel som internationale foredragsholdere. Som vanligt vil der blive afholdt en foredrags- og posterkonkurrence, og vi opfordrer alle interesserede til at indsende abstracts til posters og frie foredrag. I den tekniske udstilling er der… Read More »

Der modtages løbende ansøgninger til Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond

Information vedr. Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond Denne fond ønskes afviklet over en 3-årig periode, hvorfor der er mulighed for at ansøge fonden om økonomisk støtte, hvis nedenstående betingelser fra legatfundatsen er opfyldt. Midlerne skal bruges til understøttelse af yngre læger eller yngre forskere mhp. erhvervelse af radiologisk viden eller understøttelse af radiologisk forskning. Læger, der arbejder… Read More »

DRO har ordet – radiologi i og efter coronaens tid

Det forløbne år har været meget anderledes for alle pga. corona-smitte og frygt for kollaps af sundhedssystemerne. Det har også berørt danske radiologer. I perioder har en del radiologer arbejdet hjemmefra med teleradiologiske løsninger og hjemme-PACS. Det kan lade sig gøre, når patient-kontakten foregår gennem radiografer, når konferencer holdes på et minimum, og når radiologen er erfaren. Denne… Read More »

Indkaldelse til Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 24. juni 2021 kl. 16.30

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation torsdag den 24. juni 2021 kl. 16.30 Generalforsamlingen afholdes på: Stockholmsgade 55 2100 København Foreløbig dagsorden Valg af dirigent Formandsberetning Beretning fra nedsatte udvalg Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling Aflæggelse af det reviderede regnskab Valg af bestyrelse Valg af revisor Redegørelse for budget Fastsættelse af kontingent Eventuelt Alle medlemmer… Read More »

DRS Medlemsblad Forår 2021

Så er det nyeste Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad klar, det kan læses her:   Klik her for at se de tidligere medlemsblad

DRS Generalforsamling d. 22 april kl. 15.00 – Husk at registrér dig

HUSK at registrere dig til DRS generalforsamlingen som foregår virtuelt på torsdag d. 22/4 kl. 15. Se link og dagsorden på drs.dk

DRS Generalforsamling 2021 – 22. april kl. 15.00 – Virtuelt

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes 22. april 2021, kl. 15.00-16.00  Virtuelt på zoom – registrér dig her: https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-ihpjgvGdFQ8SZc_AV7uTLzlyYW0Fu8 Du modtager derefter en mail med et link til mødet. Det vil være muligt at logge ind og evt. få teknisk assistance/Zoom support fra Globe Systems tlf. +45 7877 4962 fra kl. 14.30. Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her: