DRS Generalforsamling 2023

By | 5. januar 2023

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes:

Torsdag 16. Marts 2023, kl. 17.00-18.00 i København

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalg
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
  6. Rettidigt indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg til udvalg og repræsentationer
  9. Valg af revisor og -suppleant
  10. Eventuelt

Forslag kan sendes til formand@drs.dk skal sendes senest 4 uger før generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en let anretning. Tilmelding til dette følger.

Vi planlægger at arrangere et program med faglige indlæg fra 15:00 til 17:00. Placering i København vil blive annonceret senere.