Vores speciale har ændret navn

By | 1. maj 2015

Vores lægelige speciale ”Diagnostisk Radiologi” har pr. 1. april 2015 ændret navn til ”Radiologi”. Det betyder at læger, der er ”speciallæge i diagnostisk radiologi”, har ret til at benytte begge betegnelser.

Læger der fremover bliver speciallæger inden for vores speciale bliver ”Speciallæge i Radiologi”.

Sundhedsstyrelsen har på opfordring fra Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Forening for Interventionel Radiologi ændret navnet. Begrundelsen er at ”Diagnostisk Radiologi” ikke længere er dækkende for vores speciales arbejdsområde, idet der, ud over den diagnostiske del, efterhånden også er en del behandlingsprocedurer i vores speciale.

Den fulde bekendtgørelse kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168173

 

bekendtgoerelse_radiologi