Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab 24. januar 2024

By | 29. december 2023

Dagsordenen for generalforsamlingen 24. januar 2024, kl. 17-18

Sted: Scandic Opus Hotel, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  Jakob Møller, sekretær – Genopstiller
  Henrik Skjellerup Struckmann, kasserer – Genopstiller
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
 9. Valg af revisor og -suppleant
 10. Eventuelt.