MR retningslinjer i høring

By | 5. maj 2024

MR-skanning er i sig selv ufarligt, men der kan ske alvorlige skader, hvis de ansvarlige ikke er passende uddannet og følger sikre procedurer.

En række organisationer har derfor i fællesskab forfattet en retningslinje for sikker håndtering af sikkerheden ved MR-skanning i Danmark, og den er nu sendt i åben høring på

http://MRretningslinjer.dk/

Organisationerne bag er Radiograf Rådet, Dansk Radiologisk Selskab (DRS), Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) og Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR)

#patientsikkerhed #konsensusdokument #høring #DSMF #RadiografRådet #DRS #DSMMR