Indkaldelse til DRS Generalforsamling 2021 – 22. april kl. 15.00

By | 21. marts 2021

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

22. april 2021, kl. 15.00-16.00

Virtuelt – mere info følger

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her:  2021 DRS GF indkaldelse

Ønske om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samt eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden eller til vedtægtsændringer, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. E-mail: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til bestyrelsen: sekr@drs.dk