Category Archives: Ikke kategoriseret

Beretninger fra udvalg under Dansk Radiologisk Selskab

Beretninger fra udvalg under Dansk Radiologisk Selskab

Legater til årsmødet 2016

DRS har uddelt legater til gratis deltagelse ved DRS-årsmøde i Odense 27.-29.-januar 2016 til nedenstående yngre radiologer og medicinstuderende med interesse for radiologi. Yngre radiologer: Laura Katrine Buskov Jenny Anita Victoria Westerström Thomas Hasseriis Andersen Anita Bergström Charlotte Riis Trampedach Birthe Hammelsvang Medicinstuderende: Rasmus Henrik Johan Hovgaard (Århus) Lena Bartling (Århus) Sebastian Krog (København) Marie Cæcilie Kobel (Århus)

Nyhedsbrev fra International Society of Radiology

ISRQSA News January 2016 ISRQSA News January 2016 #2   

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

Afholdes 27. januar 2016, kl. 16:30-18:00 Hotel Radisson Blu H.C. Andersen Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C Foreløbig dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Beretning fra udvalg Aflæggelse af det reviderede regnskab Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent Rettidigt indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægterne punkt 7.4: ”Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant… Read More »

Markant stigning i brugen af røntgen og CT-skannere

Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har undersøgt tendenser i brug af røntgenkilder til undersøgelse af patienter, specielt med fokus på brug af CT-skannere i Danmark. Resultaterne af undersøgelsen ligger nu klar i rapporten Udvikling i brug af røntgenundersøgelser i Danmark – med fokus på CT 2003-2014. Læs pressemeddelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link)

ESR meets the Nordic Countries at ECR 2016

Mammography in Nordic countries, screening and new development Der afholdes en fælles nordisk session ved ECR 2016, fredag d. 4. marts om mammografi i de nordiske lande. Programmet for sessionen ses nedenfor. The ECR 2016 preliminary programme is now online. » Start planning your congress. The ECR 2016 Preliminary Programme is now available to download or read online… Read More »

Årsmødet 2016

Årsmødet 2016 afholdes i Odense, 27. – 29. januar 2016. Mødet afholdes sammen med Dansk Selskab for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin og Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab. På www.drs-aarsmoede.dk kan du se det videnskabelige program. Online tilmelding åbner i oktober 2015.

Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark, ved uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og stråleterapi. Der kan søges 2 legater á 30.000 kr. Ansøgningen om støtte bedes sendt fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Bjarne Roed. Ansøgningsfrist Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 4. december 2015… Read More »

Høring om Region Midtjyllands spareforslag 2015-2019

Region Midtjylland skal spare 699 millioner kr frem mod 2019. Eet af spareforslagene omhandler den radiologiske vagtfunktion på regionens sygehuse. Læs Radiologisk Selskabs høringssvar til Region Midtjylland. Læs mere om Region Midtjyllands spareforslag 2015-2019.

Vores speciale har ændret navn

Vores lægelige speciale ”Diagnostisk Radiologi” har pr. 1. april 2015 ændret navn til ”Radiologi”. Det betyder at læger, der er ”speciallæge i diagnostisk radiologi”, har ret til at benytte begge betegnelser. Læger der fremover bliver speciallæger inden for vores speciale bliver ”Speciallæge i Radiologi”. Sundhedsstyrelsen har på opfordring fra Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Forening for Interventionel Radiologi… Read More »