Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

DRS Generalforsamling 2019 – afholdes 17. januar 2019

Generalforsamlingen for DRS afholdes torsdag d. 17. januar 2019 kl 16-17

Lokalitet:

Mærsktårnet, Københavns Universitet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

https://maersktaarnet.ku.dk/

Der vil forud for generalforsamlingen blive afholdt en fælles faglig eftermiddag med oplæg fra subspecialerne. Se program her.

(mere…)

Radiology the Scandinavian Way – Future Potentials

Exclusively at RSNA 2018
Tuesday, November 27

Join the Nordic Society of Medical Radiology as it presents a special in-depth look at Scandinavian radiology practices at RSNA 2018, the world’s leading radiology event.

Poster

Kliniske retningslinier for mammografiscrenning i Danmark

Seneste revision (15. august 2018) af de kliniske retningslinier for mammografi screening i Danmark kan hentes her

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark -revideret august 2018
DUDS 22. kursus i Muskuloskeletal ultralyd

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs
22. Kursus i
MUSKULOSKELETAL ULTRALYD

På Hvidovre Hospital

Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 14. til 16. November 2018

Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

 

Se mere i kalenderen DUDS 22. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB)

I 2016 er rapporten om Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) blevet revideret. I den forbindelse har der fra DRS side været en arbejdsgruppe tilknyttet dette arbejde. Arbejdsgruppen har efterfølgende på baggrund af PRAB-rapporten udarbejdet en ”vejledning for vurdering af blødnings- og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention” og et oversigtskema for ”forberedelse til UL og intervention”.

Disse er tænkt som vejledning og inspiration og kan ses i dette medlemsblad. Derudover vil de blive sendt til de radiologiske afdelingers ledelse og være at finde på DRS hjemmeside.

Oversigtskema ”forberedelse til UL og intervention” kan justeres i forhold til gældende lokale retningslinjer på afdelingerne.

Vejledning for vurdering af blødnings-og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention
Forberedelse til UL og intervention
Opstart af Dansk Thoraxradiologisk selskab – kom til stiftende generalforsamling

Dansk Thoraxradiologisk selskab er et ystartet selskab for alle med thoraxradiologisk interesse. Selskabets formål er at udbrede og understøtte kendskabet til den thorax radiologiske disciplin.

Der afholdes et minisymposium og stiftende generalforsamling d. 4. maj 2018 – se Thoraxradiologisk Selskab Brochure

(mere…)

Gratis adgang til Imaios

Som medlem af Dansk Radiologisk Selskab har du mulighed for at få gratis adgang til Imaios e-anatomy. Selskabet har et fælles abonnement, hvor vi betaler et mindre beløb pr. adgang i forhold til et personligt abonnement.

Hvis du er interesseret i at få adgang til Imaios e-anatomy, skal du skrive en mail til DRS sekretær på sekr@drs.dk. Hvis du ikke bruger din adgang til Imaios må du også gerne afmelde din licens på sekr@drs.dk

Se mere om Imaios e-Anatomy på: https://www.imaios.com/en/e-Anatomy

ESUR Guidelines – Prevention of Post-Contrast Acute Kidney Injury – version 10

ESUR Guidelines for anvendelse af kontrast ved billeddiagnostiske undersøgelser er opdateret i Marts 2018.

Læs http://www.esur-cm.org/index.php/en/ 

Holdningstilkendegivelse vedrørende ultralydkompetencer i det Almen Medicinske Speciale i Danmark

Praktiserende læger (PL) anskaffer i stigende grad ultralydskannere, som anvendes til selvstændig ultralydundersøgelse (UL) af patienter i egen praksis.

DUDS/DRS mener, at et relevant og realistisk kompetenceniveau som et flertal af PL kan tilegne sig, anvende og vedligeholde i egen praksis er en forudsætning for at opnå den nødvendige kvalitet og ensartethed for anvendelse af UL i egen praksis. En fokuseret ultralydundersøgelse (FUS), hvor der tages stilling til kliniske problemstillinger, der kan svares ja eller nej til, anses for realistisk.

Læs Holdningstilkendegivelse vedrørende ultralydkompetencer i det Almen Medicinske Speciale i Danmark

ESR iGuide web portal

ESR iGuide er et beslutningsværktøj til at kvalificere valg af billedmodalitet udfra givne indikationer. Værktøjet tager udgangspunkt i ESR’s imaging referral guidelines og er udviklet i samarbejde med American College of Radiology.

Som medlem af Dansk Radiologisk Selskab har du fri adgang til beslutningsværktøjet iGuide via medlemsskab i ESR.

Læs mere her ESR iGuide Portal User Guide.

 

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside