Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Nationale Kliniske Retningslinier (NKR) med fokus på radiologies

Vi har samlet relevante NKR indenfor radiologien – læs mere her.

Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Beskrivelse:
Der kan søges 2 legater à 30.000 kr.

Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og stråleterapi. Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye teknologiers diagnostiske værdi overfor allerede eksisterende billeddiagnostiske teknikker vil blive prioriterede.

Hvordan søges legatet:
Ansøgningen om støtte bedes sendt til fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Bjarne Roed.

Ansøgningsfrist:
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 8. januar 2018 kan forventes at blive behandlet i denne omgang.

Uddeling af legatet foregår på årsmødet for ”Dansk Radiologisk Selskab”, januar 2018.

Progress in Radiology 2018 – Bergen juni 2018

Lille LungegårdsvannThe 12th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) and the 15thNordic Japan PACS Symposium will be hosted in Bergen, Norway, from 13 – 15 June 2018.

Invitation and call for abstracts
Submissions are welcome for consideration as a an oral paper presentation and/or or as a poster presentation. Abstracts may be submitted until 15 February 2018. Please find more information and the link for abstract submission here . Registration will open in February.

Visit http://www.uib.no/en/jsrs2018 for more information.

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi medlem i LVS

Den 2/11-17 blev Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi optaget under de Lægevidenskabelige Selskaber og vil fremadrettet ændre navn til Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi. I foreningen håber bestyrelsen på, at medlemskabet i LVS kan være med til at løfte det muskuloskeletale subspeciale og anspore til større aktivitet i selskabet, hvor fokus bl.a. er på afholdelse af kurser og arbejde med opkvalificering af muskuloskeletale radiologer. Dette skal ses i lyset af, at dansk muskuloskeletal radiologi for nylig fik en ny klinisk professor i overlæge, ph.d. Mikael Boesen.

Medlemskabet i LVS rummer også spændende muligheder for en større interaktion med andre lægevidenskabelige selskaber, som kan være af betydning bl.a. i forhold til strukturelle ændringer, hvor udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer er blevet decentraliseret. Her har vi i selskabet fokus på, hvorledes det bedst sikres at radiologien medinddrages, når nye retningslinjer involverende billeddiagnostik udarbejdes.

Philip Hansen, overlæge, ph.d.
Formand for Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi

Vil du med til DRS-årsmøde 2018

Har du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2018 og møde nogle andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i Odense 24.- 26. januar 2018. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til at betale dette).

Hvem kan søge: Yngre Radiologer
Krav: Du er medlem af DRS.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 10 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://2018.drs-aarsmoede.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

International Day of Radiology 2017 – 8. november

International Day of Radiology (IDoR) er et initiativ fra European Society of Radiology (ESR), the American College of Radiology (ACR) og the Radiological Society of North America (RSNA). Temaet i år er Emergency Radiology – besøg siden Online Emergency Room.

Læs interviews med eksperter i Emergency Radiology fra hele verden.
Fra Odense er der interview med Overlæge Csaba Traply.

Læs mere på www.internationaldayofradiology.com. Siden er bestemt et besøg værd, og der er også materiale fra de forrige år.

Nordisk rejselegat

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi uddeler i 2018 et antal rejselegater som kan anvendes til et besøg af 1-2 ugers varighed på en radiologisk afdeling i et andet nordisk land. Legatet kan søges af yngre læger under uddannelse i radiologi. Medlemsskab i Dansk Radiologisk selskab er en forudsætning.

(mere…)

Klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed

Dansk Radiologisk Selskab vil i den kommende tid have mere fokus på patientklageforløbene i Styrelsen for Patientsikkerhed. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi, er vi nu i dialog med Lægeforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få mere fokus på området.
Læs hele Bestyrelsens kommentar her

(mere…)

Karrieredag på Københavns universitet – 12. oktober 2017

Torsdag d. 12. oktober 2017 blev der afholdt Karrieredag på Københavns Universitet, hvor Radiologi også var repræsenteret.

(mere…)

Ledig radiologplads i cervixcancergruppen under Dansk Gynækologisk CancerGruppe

Interesserede radiologer bedes inden den 30. september 2017 sende en kortfattet, motiveret ansøgning til formand for DGCG Lene Lundvall ( lene.lundvall@regionh.dk ).

Det endelige valg af nye medlemmer besluttes af DGCGs bestyrelse primo oktober 2017.

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside