Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Mammografiscreening i Danmark – Kliniske retningslinjer

Mammografiscreening i Danmark – Kliniske retningslinjer – revideret maj 2016.

Læs mere her.

Danske Radiologers Organisation – indkaldelse til Generalforsamling 31.5.2016

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO)

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation tirsdag den 31 maj 2016 kl. 16.30. -17.45

Generalforsamlingen afholdes i:

Lægeforeningen Hovedstaden

Store Mødelokale i kælderen, indgang i porten,

Stockholmsgade 55

2100 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling – ingen forslag
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse – udgår
7. Valg af revisor – udgår
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Ingen medlemmer af bestyrelsen er på valg så punkt 6 og 7 udgår.

Nordic Congress of Radiology

Afholdes i Reykjavik, 29. juni til 1. juli 2017.

Følg kongressen på Facebook
Nordic Congress of Radiology 2017 og hjemmesiden http://www.ncr2017.is.

Reservér dagene nu.

Læs mere her.

Mindeord for Torsten Almén (1931 – 2016)

Torsten Almén var professor i Radiologi ved Universitet i Lund og var med til at udvikle de non-ioniske kontrastmidler. Læs mere på hjemmesiden for Radiologisk Selskab i Sverige

Gratis Imaios-adgang

imaiosEt af Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelses fokuspunkter i året, der er gået har været at fremme uddannelse i specialet. Vi har med udgangspunkt i det, og med et ønske om at give vores medlemmer flere fordele ved at være med i DRS besluttet, som forsøgsordning, at give 50 af vores medlemmer gratis adgang til e-anatomi tjenesten Imaios. I første omgang vil forsøgsordningen løbe i 1 år, hvorefter vi vil tage stilling til om det er noget vi vil fortsætte med.

Hvis du er interesseret i at få adgang til Imaios e-anatomy, skal du skrive en mail til DRS sekretær på sekr@drs.dk.

Vi uddeler licenserne/adgangene efter først til mølle princippet.

Til de medlemmer, der ikke kender Imaios e-Anatomy, vil vi inden du evt. tilmelder dig anbefale at du prøver gratis-versionerne, så du ikke optager en licens unødigt.

Se mere om Imaios e-Anatomy på:

https://www.imaios.com/en/e-Anatomy

Beretninger fra udvalg under Dansk Radiologisk Selskab

Beretninger fra udvalg under Dansk Radiologisk Selskab

Legater til årsmødet 2016

DRS har uddelt legater til gratis deltagelse ved DRS-årsmøde i Odense 27.-29.-januar 2016 til nedenstående yngre radiologer og medicinstuderende med interesse for radiologi.

Yngre radiologer:

Laura Katrine Buskov

Jenny Anita Victoria Westerström

Thomas Hasseriis Andersen

Anita Bergström

Charlotte Riis Trampedach

Birthe Hammelsvang

 

Medicinstuderende:

Rasmus Henrik Johan Hovgaard (Århus)

Lena Bartling (Århus)

Sebastian Krog (København)

Marie Cæcilie Kobel (Århus)

Nyhedsbrev fra International Society of Radiology

ISRQSA News January 2016
ISRQSA News January 2016 #2 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

Afholdes 27. januar 2016, kl. 16:30-18:00
Hotel Radisson Blu H.C. Andersen
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag:
  1. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægterne punkt 7.4:
   ”Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut.”
   Forslaget er stillet første gang ved GF 2015
 7. Valg til bestyrelsen
  En bestyrelsespost er på valg. Lars Peter Larsen fratræder. Bestyrelsen forslår: Anette Koch Holst, Odense.
  Suppleantpost til bestyrelsen (hvis vedtægtsændringen ovenfor er vedtaget): Bestyrelsen foreslår Charlotte Trampedach
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
  ESR Research Commitee 2016-2018: Vibeke Løgager fratræder. Bestyrelsen forslår Kristoffer Lindskov Hansen som DRS-repræsentant og Erik Morre Pedersen som suppleant.
 9. Valg af revisor og –suppleant: Nikolaj Borg Mogensen genopstiller (revisor) og Anna Rosted genopstiller (suppleant)
 10. DRS’ nye hjemmeside
  (Martin Lundsgaard)
 11. Rekruttering til radiologien – tiltag, udfordringer – hvor er vi? (Elisabeth Albrecht-Beste)
 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Email: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. Email: sekr@drs.dk

Markant stigning i brugen af røntgen og CT-skannere
Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har undersøgt tendenser i brug af røntgenkilder til undersøgelse af patienter, specielt med fokus på brug af CT-skannere i Danmark. Resultaterne af undersøgelsen ligger nu klar i rapporten Udvikling i brug af røntgenundersøgelser i Danmark – med fokus på CT 2003-2014.
Følgende pressemeddelse kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link)

Rapporten Referencedoser for CT blev offentliggjort i januar 2015. Den nye rapport giver yderligere detaljer om de indsamlede patientdoser og yderligere data, som SIS har udtrukket fra forskellige databaser og registre.

I årene fra 2003 frem til 2014 har der været en markant stigning i undersøgelser med røntgen på sygehuse og røntgenklinikker. Opgørelsen fra SIS viser, at det samlede antal diagnostiske undersøgelser med røntgen er steget med 50 %, mens antallet af CT-undersøgelser er steget langt mere, nemlig med 250 %. For nogle CT-undersøgelser er stigningen endnu højere, da CT-undersøgelser næsten fuldstændigt har erstattet konventionelle undersøgelser på disse områder. Det gælder for eksempel urografier – som er særlige røntgenundersøgelser af nyrer og urinveje.

CT er et uvurderligt redskab, men det skal kun anvendes, hvor CT er den bedste undersøgelsesmetode i forhold til patientens tilstand, og hvor resultatet af undersøgelsen har en konsekvens for patientens videre forløb. Det er desuden vigtigt, at de anvendte procedurer hele tiden udvikles, så undersøgelserne bliver udført med den nødvendige billedkvalitet og lavest mulig patientdosis.

I perioden 2013-2014 har SIS indhentet CT-patientdoser for hele landet, med henblik på at fastsætte nye såkaldte referencedoser for CT. Referencedoser er et værktøj, som afdelingerne bruger i arbejdet med at udvikle deres procedurer. Der findes i øjeblikket referencedoser for konventionelle røntgenundersøgelser, CT-undersøgelser og nuklearmedicinske undersøgelser, men på sigt vil der også blive fastsat referencedoser for bl.a. hjerteoperationer, hvor røntgen bruges til at følge operationen.

Rapporten viser, at der er stor spredning af de indsendte doser, så der er fortsat grundlag for at arbejde med udvikling af procedurerne.

SIS håber, at informationerne i rapporten ‘Udvikling i brug af røntgenundersøgelser i Danmark – med fokus på CT 2003-2014’ kan bidrage til fortsat kvalitetsudvikling omkring brug af røntgenundersøgelser og CT-undersøgelser i særdeleshed.