Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

DRS Medlemsblad Forår 2021

Så er det nyeste Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad klar, det kan læses her:

Dansk Radiologisk Selskab Medlemsblad Forår 2021

 

Klik her for at se de tidligere medlemsblad

DRS Generalforsamling 2021 – 22. april kl. 15.00 – Virtuelt

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

22. april 2021, kl. 15.00-16.00 

Virtuelt på zoom – registrér dig her:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-ihpjgvGdFQ8SZc_AV7uTLzlyYW0Fu8

Du modtager derefter en mail med et link til mødet.
Det vil være muligt at logge ind og evt. få teknisk assistance/Zoom support fra Globe Systems tlf. +45 7877 4962 fra kl. 14.30.

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her:  2021 DRS GF dagsorden

Revideret skema for Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) – Opdateret Marts 2021

På vegne af arbejdsgruppen omkring de radiologiske retningslinjer i PRAB (Bo Nyhuus, Henrik Torp Madsen, Søren Torp-Pedersen og Kristina Rue Nielsen) er der hermed et revideret skema for “Forberedelse og efterregime for UL og CT-vejledt intervention”. Der er også kommet enkelte ændringer i vejledningen. Vejledningen og skemaet bygger fortsat begge på PRAB-rapportens radiologiske afsnit (afs. 7.4).

Vejledningen og skemaet kan også ses under “Vejledninger og Guidelines” på DRS.dk

Information vedr. Eyvind Mosekilde og Bent Madsen’s Fond

Denne fond ønskes afviklet over en 3-årig periode, hvorfor der er mulighed for at ansøge fonden om økonomisk støtte, hvis nedenstående betingelser fra legatfundatsen er opfyldt.

Midlerne skal bruges til understøttelse af yngre læger eller yngre forskere mhp. erhvervelse af radiologisk viden eller understøttelse af radiologisk forskning. Læger, der arbejder eller har arbejdet på Aarhus Universitetshospital (tidligere Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus) og som arbejder med diagnostik eller terapeutisk radiologisk intervention har visse fortrin. Den pågældende læge eller forsker må på det pågældende radiologiske område være inde i et videnskabeligt arbejde eller have fremlagt sådanne resultater, at disse giver løfter for vedkommendes fremtidige arbejde.

Det stilles følgende betingelser for uddelingen:

  1. Modtageren har ikke opnået den nødvendige finansiering indenfor tilgængelige driftsmidler eller
    mulige regionale puljer.
  2. Modtageren udfærdiger specificeret regnskab vedr. behov for økonomisk støtte til
    legatbestyrelsen.
  3. Legatmodtageren fremsender senest 1 år efter arbejdets afslutning, en skriftlig rapport inkl.
    regnskab for legatmidlernes anvendelse.

Der kan maksimalt søges 50.000 kr og der ydes ikke midler til dækning af løn.

På vegne af legatbestyrelsen
6. december 2020
Anne Grethe Jurik

Aflysning af Billeddiagnostisk Årsmøde 2021

Pga. corona-situationen har vi i arrangørgruppen for Billeddiagnostisk Årsmøde sammen med DRS’ bestyrelse besluttet at aflyse næste årsmøde 2021 i Odense.
Det har ikke være en nem beslutning, men der er for mange usikkerheder såsom fremtidige restriktioner og virus-udbrud til, at det er økonomisk forsvarligt at binde an med et stort arrangement som Billeddiagnostisk Årsmøde 2021.

Vi håber derfor i stedet at se mange af jer til Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 i København.

Med venlige hilsner på vegne af arrangørgruppen
Michael Bachmann Nielsen, Jonathan Carlsen, Kristoffer Lindskov Hansen og Kristina Rue Nielsen

 

Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion

Anbefalinger fra Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Thorax Radiologisk Selskab (THORAS) omkring covid-19

 

Indkaldelse til DRS Generalforsamling 2020 – 29. januar 2020 kl. 16.30

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

29. januar 2020, kl. 16.45-17.30

Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Dagsordnet til generalforsamlingen kan ses her:  Dagsorden DRS Generalforsamling 2020

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. E-mail: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. E-mail: sekr@drs.dk


European Congress of Radiology ECR 2020

European Congress of Radiology ECR 2020

11-15 Marts, 2020

Vienna, Østrig

Deadline for indsendelse af abstract er 10. Oktober, 2019

https://www.myesr.org/congress/abstract-submission

Indkaldelse til DRS Generalforsamling 17. januar 2019

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

17. januar 2019, kl. 16.00-17.00

Mærsk-tårnet, Københavns Universitet, rum 07-15-92 (15.sal)
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.
https://maersktaarnet.ku.dk/

Tilmelding pr mail til linda.schumann@regionh.dk senest 9. januar 2019 – angiv om du ønsker at deltage i rundvisning og/eller efterfølgende middag. 

I 2019 ligger generalforsamlingen ikke som vanlig i forbindelse med DRS-årsmøde. Årsmødet afholdes sammen med Nordisk Kongres i maj og vi har derfor i samarbejde med flere af subspeciale selskaberne i radiologi valgt at afholde en fælles eftermiddag i forbindelse med generalforsamling. Forud for generalforsamlingerne vil der være oplæg fra de respektive subspecialer og generalforsamlingerne afsluttes med at DRS byder på middag.

Program:

(13:00-13:30 – Rundvisning i det nye Mærsktårn på Panum for dem der er interesseret – tilmelding)

13:30-13:40   Velkomst (rum 07-15-92, 15. sal)
13:40-14:00   Hvilke behandlinger tilbydes indenfor Neurointervention (Dansk Neuroradiologisk Selskab) v/ Overlæge Trine Stavngaard, Rigshospitalet
14:00-14:20   Nye resultater fra Nelson studiet og lungecancer screening med lav dosis CT (Dansk Thoraxradiologisk Selskab) v/ Hasheem Ashraf

14:20-14:40 Kaffe

14:40-15:00 Øvre urinvejssten: hvad har urologen brug for fra radiologen? (Dansk Uroradiologisk Selskab) v/ professor Palle Osther fra urologisk afd., Vejle Sygehus
15:00-15:20 Hvordan sikrer vi bedst den muskuloskeletale radiologi i fremtiden (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi) v/professor Michael Boesen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
15:20-15:40 UL ved praktiserende og kursus på Færøerne (DUDS) v/ overlæge Bjørn Skjoldbye, Aleris-Hamlet

15:40-16:00 Pause

16:00-17:00 Generalforsamling – Dansk Radiologisk Selskab –  Dagsorden:  Dagsorden - DRS Generalforsamling 17. januar 2019
17:00-18:00   GF for subspeciale selskaberne
18:00 DRS inviterer til middag (tilmelding)

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside