Forside


Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Årsmøde Årsmødet 2016

Årsmødet 2016 afholdes i Odense, 27. – 29. januar 2016. Mødet afholdes sammen med Dansk Selskab for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin og Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab. På www.drs-aarsmoede.dk kan du se det videnskabelige program. Online tilmelding åbner i oktober 2015.

Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark, ved uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og stråleterapi. Der kan søges 2 legater á 30.000 kr. Ansøgningen om støtte bedes sendt fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.: Bjarne Roed. Ansøgningsfrist Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 4. december 2015… Read More »


midt_logo_logotype_2 Høring om Region Midtjyllands spareforslag 2015-2019

Region Midtjylland skal spare 699 millioner kr frem mod 2019. Eet af spareforslagene omhandler den radiologiske vagtfunktion på regionens sygehuse. Læs Radiologisk Selskabs høringssvar til Region Midtjylland. Læs mere om Region Midtjyllands spareforslag 2015-2019.

bekendtgoerelse_radiologi Vores speciale har ændret navn

Vores lægelige speciale ”Diagnostisk Radiologi” har pr. 1. april 2015 ændret navn til ”Radiologi”. Det betyder at læger, der er ”speciallæge i diagnostisk radiologi”, har ret til at benytte begge betegnelser. Læger der fremover bliver speciallæger inden for vores speciale bliver ”Speciallæge i Radiologi”. Sundhedsstyrelsen har på opfordring fra Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Forening for Interventionel Radiologi… Read More »

bestyrelse_thumb Bestyrelsen 2015-2016

Bestyrelsen 2015-2016 Fra venstre: Lars Peter Larsen, Elisabeth Albrecht-Beste, Kristina Rue Nielsen, Thomas Stærfeldt Vejborg og Thomas Abramovitz Bjerre Læs mere om bestyrelsens her Referat fra seneste bestyrelsesmøde 17. marts 2015

DRS-logo Referater og beretninger fra 2014

Referater og beretninger tilgængelige fra Årsmødet 2015.