Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab


European Congress of Radiology ECR 2020

European Congress of Radiology ECR 2020

11-15 Marts, 2020

Vienna, Østrig

Deadline for indsendelse af abstract er 10. Oktober, 2019

https://www.myesr.org/congress/abstract-submission

Har du interesse for radiologi?

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på en international kongres, møde nogle flinke
radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis til Nordic Congress of Radiology i
København d. 22.-24. maj 2019. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og
festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller
komme i vores medlemsblad.

Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. februar 2019
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://www.ncr2019.dk/
Se mere om Dansk Radiologisk Selskab på www.drs.dk

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab.

Vil du med til Nordic Congress of Radiology 2019?

Har du lyst til at komme med til Nordic Congress of Radiology og møde nogle andre radiologer og høre
nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale registreringsgebyret?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til Nordic Congress of
Radiology i København d. 22.-24. maj 2019. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag
1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til at
betale dette).
Hvem kan søge: Yngre Radiologer
Krav: Du er medlem af DRS.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. februar 2019
Antal legater: 10 legater (fordeles ved lodtrækning)

Se mere om Årsmødet på http://www.ncr2019.dk/

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab.

Indkaldelse til DRS Generalforsamling 17. januar 2019

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

17. januar 2019, kl. 16.00-17.00

Mærsk-tårnet, Københavns Universitet, rum 07-15-92 (15.sal)
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.
https://maersktaarnet.ku.dk/

Tilmelding pr mail til linda.schumann@regionh.dk senest 9. januar 2019 – angiv om du ønsker at deltage i rundvisning og/eller efterfølgende middag. 

I 2019 ligger generalforsamlingen ikke som vanlig i forbindelse med DRS-årsmøde. Årsmødet afholdes sammen med Nordisk Kongres i maj og vi har derfor i samarbejde med flere af subspeciale selskaberne i radiologi valgt at afholde en fælles eftermiddag i forbindelse med generalforsamling. Forud for generalforsamlingerne vil der være oplæg fra de respektive subspecialer og generalforsamlingerne afsluttes med at DRS byder på middag.

Program:

(13:00-13:30 – Rundvisning i det nye Mærsktårn på Panum for dem der er interesseret – tilmelding)

13:30-13:40   Velkomst (rum 07-15-92, 15. sal)
13:40-14:00   Hvilke behandlinger tilbydes indenfor Neurointervention (Dansk Neuroradiologisk Selskab) v/ Overlæge Trine Stavngaard, Rigshospitalet
14:00-14:20   Nye resultater fra Nelson studiet og lungecancer screening med lav dosis CT (Dansk Thoraxradiologisk Selskab) v/ Hasheem Ashraf

14:20-14:40 Kaffe

14:40-15:00 Øvre urinvejssten: hvad har urologen brug for fra radiologen? (Dansk Uroradiologisk Selskab) v/ professor Palle Osther fra urologisk afd., Vejle Sygehus
15:00-15:20 Hvordan sikrer vi bedst den muskuloskeletale radiologi i fremtiden (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi) v/professor Michael Boesen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
15:20-15:40 UL ved praktiserende og kursus på Færøerne (DUDS) v/ overlæge Bjørn Skjoldbye, Aleris-Hamlet

15:40-16:00 Pause

16:00-17:00 Generalforsamling – Dansk Radiologisk Selskab –  Dagsorden:  Dagsorden - DRS Generalforsamling 17. januar 2019
17:00-18:00   GF for subspeciale selskaberne
18:00 DRS inviterer til middag (tilmelding)

DRS Generalforsamling 2019 – afholdes 17. januar 2019

Generalforsamlingen for DRS afholdes torsdag d. 17. januar 2019 kl 16-17

Lokalitet:

Mærsktårnet, Københavns Universitet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

https://maersktaarnet.ku.dk/

Der vil forud for generalforsamlingen blive afholdt en fælles faglig eftermiddag med oplæg fra subspecialerne. Se program her.

(mere…)

Radiology the Scandinavian Way – Future Potentials

Exclusively at RSNA 2018
Tuesday, November 27

Join the Nordic Society of Medical Radiology as it presents a special in-depth look at Scandinavian radiology practices at RSNA 2018, the world’s leading radiology event.

Poster

Kliniske retningslinier for mammografiscrenning i Danmark

Seneste revision (15. august 2018) af de kliniske retningslinier for mammografi screening i Danmark kan hentes her

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark -revideret august 2018
DUDS 22. kursus i Muskuloskeletal ultralyd

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs
22. Kursus i
MUSKULOSKELETAL ULTRALYD

På Hvidovre Hospital

Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 14. til 16. November 2018

Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

 

Se mere i kalenderen DUDS 22. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB)

I 2016 er rapporten om Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) blevet revideret. I den forbindelse har der fra DRS side været en arbejdsgruppe tilknyttet dette arbejde. Arbejdsgruppen har efterfølgende på baggrund af PRAB-rapporten udarbejdet en ”vejledning for vurdering af blødnings- og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention” og et oversigtskema for ”forberedelse til UL og intervention”.

Disse er tænkt som vejledning og inspiration og kan ses i dette medlemsblad. Derudover vil de blive sendt til de radiologiske afdelingers ledelse og være at finde på DRS hjemmeside.

Oversigtskema ”forberedelse til UL og intervention” kan justeres i forhold til gældende lokale retningslinjer på afdelingerne.

Vejledning for vurdering af blødnings-og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention
Forberedelse til UL og intervention

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside