Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Ledig radiologplads i cervixcancergruppen under Dansk Gynækologisk CancerGruppe

Interesserede radiologer bedes inden den 30. september 2017 sende en kortfattet, motiveret ansøgning til formand for DGCG Lene Lundvall ( lene.lundvall@regionh.dk ).

Det endelige valg af nye medlemmer besluttes af DGCGs bestyrelse primo oktober 2017.

Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Ansøgningsfrist 18. september 2018.
Interesserer du dig for patientklager, så er du måske én af vores nye sagkyndige konsulenter i Styrelsen for Patientsikkerhed?

Der søges radiologer indenfor Interventions radiologi, Pædiatrisk radiologi, Onkoradiologi, Uroradiologi og Neuroradiologi.

Læs hele stillingsopslaget her.

Danske Radiologers organisation – Indkaldelse til Generalforsamling 13. juni 2017

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16.30 – 18.30

Stokholmsgade 55, i kælderen

 Dagsordenen for generalforsamlingen den 13 juni 2017:
(mere…)

Mammografiscreening i Danmark – Kliniske retningslinjer
Mammografiscreening i Danmark - Kliniske retningslinier (revideret maj 2017)

Retningslinjerne er vedtaget af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening den 25. oktober 2007. Senest revideret den 4.maj 2017.

 

Billeder fra Årsmødet 2017

Sagkyndige konsulenter søges til Styrelsen for Patientsikkerhed, Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen

Der søges sagkyndige konsulenter til Erstatningscentret indenfor især mammaradiologi og thoraxradiologi. Ansøgningsfrist er onsdag den 1. marts 2017

(mere…)

Udnævnelse af æresmedlem

Overlæge Karen Damgaard Pedersen, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet, vil på Generalforsamlingen blive udnævnt til æresmedlem af Dansk Radiologisk Selskab.

Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med Billeddiagnostisk Årsmøde 2017 i Århus

25. januar 2017 kl. 16:30
Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

 

Dagsorden DRS Generalforsamling onsdag d. 25. januar 2017, Aarhus

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Billeddiagnostisk Årsmøde 2017 i Århus.

DRS dagsorden generalforsamling 2017 Forslag til DRS vedtægtsændringer

 

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2017

Afholdes i forbindelse med Billeddiagnostisk Årsmøde 2017 i Århus

DRS-logo25. januar 2017, kl. 16:00
Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Foreløbig dagsorden vil være at finde på DRS hjemmeside: www.drs.dk senest 4 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen via mail sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. Email sekr@drs.dk

DRS vil i fremtiden udsende meget information pr email fremfor pr post – derfor opfordres medlemmer til at opdatere deres email-adresse hos lægeforeningen.

Billeddiagnostisk Årsmøde 2017

Billeddiagnostisk Årsmøde 2017 afholdes i

Århus 25. – 27. januar 2017
Radisson Blu hotel

Mødet afholdes sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab.
Tilmelding og program kan ses på http://www.drs-aarsmoede.dk.
Highlights i år er “Big Data” session onsdag, prostataimaging, Ultralyd af kar med hands-on samt Radiologi ved akutte medicinske tilstande. Som vanligt er der også tværfagligt symposium onsdag formiddag, foredrags- og posterkonkurrence og FYR quiz.
Dansk Radiologisk Selskab har ligeledes oprettet 10 legater til yngre læger, der ønsker at deltage i Årsmødet – se http://web.drs.dk/legater.

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside