Forside

Seneste nyt fra Dansk Radiologisk Selskab

Aflysning af Billeddiagnostisk Årsmøde 2021

Pga. corona-situationen har vi i arrangørgruppen for Billeddiagnostisk Årsmøde sammen med DRS’ bestyrelse besluttet at aflyse næste årsmøde 2021 i Odense.
Det har ikke være en nem beslutning, men der er for mange usikkerheder såsom fremtidige restriktioner og virus-udbrud til, at det er økonomisk forsvarligt at binde an med et stort arrangement som Billeddiagnostisk Årsmøde 2021.

Vi håber derfor i stedet at se mange af jer til Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 i København.

Med venlige hilsner på vegne af arrangørgruppen
Michael Bachmann Nielsen, Jonathan Carlsen, Kristoffer Lindskov Hansen og Kristina Rue Nielsen

 

Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion

Anbefalinger fra Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Thorax Radiologisk Selskab (THORAS) omkring covid-19

 

Indkaldelse til DRS Generalforsamling 2020 – 29. januar 2020 kl. 16.30

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

29. januar 2020, kl. 16.45-17.30

Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Dagsordnet til generalforsamlingen kan ses her:  Dagsorden DRS Generalforsamling 2020

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. E-mail: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. E-mail: sekr@drs.dk


European Congress of Radiology ECR 2020

European Congress of Radiology ECR 2020

11-15 Marts, 2020

Vienna, Østrig

Deadline for indsendelse af abstract er 10. Oktober, 2019

https://www.myesr.org/congress/abstract-submission

Indkaldelse til DRS Generalforsamling 17. januar 2019

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes

17. januar 2019, kl. 16.00-17.00

Mærsk-tårnet, Københavns Universitet, rum 07-15-92 (15.sal)
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.
https://maersktaarnet.ku.dk/

Tilmelding pr mail til linda.schumann@regionh.dk senest 9. januar 2019 – angiv om du ønsker at deltage i rundvisning og/eller efterfølgende middag. 

I 2019 ligger generalforsamlingen ikke som vanlig i forbindelse med DRS-årsmøde. Årsmødet afholdes sammen med Nordisk Kongres i maj og vi har derfor i samarbejde med flere af subspeciale selskaberne i radiologi valgt at afholde en fælles eftermiddag i forbindelse med generalforsamling. Forud for generalforsamlingerne vil der være oplæg fra de respektive subspecialer og generalforsamlingerne afsluttes med at DRS byder på middag.

Program:

(13:00-13:30 – Rundvisning i det nye Mærsktårn på Panum for dem der er interesseret – tilmelding)

13:30-13:40   Velkomst (rum 07-15-92, 15. sal)
13:40-14:00   Hvilke behandlinger tilbydes indenfor Neurointervention (Dansk Neuroradiologisk Selskab) v/ Overlæge Trine Stavngaard, Rigshospitalet
14:00-14:20   Nye resultater fra Nelson studiet og lungecancer screening med lav dosis CT (Dansk Thoraxradiologisk Selskab) v/ Hasheem Ashraf

14:20-14:40 Kaffe

14:40-15:00 Øvre urinvejssten: hvad har urologen brug for fra radiologen? (Dansk Uroradiologisk Selskab) v/ professor Palle Osther fra urologisk afd., Vejle Sygehus
15:00-15:20 Hvordan sikrer vi bedst den muskuloskeletale radiologi i fremtiden (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi) v/professor Michael Boesen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
15:20-15:40 UL ved praktiserende og kursus på Færøerne (DUDS) v/ overlæge Bjørn Skjoldbye, Aleris-Hamlet

15:40-16:00 Pause

16:00-17:00 Generalforsamling – Dansk Radiologisk Selskab –  Dagsorden:  Dagsorden - DRS Generalforsamling 17. januar 2019
17:00-18:00   GF for subspeciale selskaberne
18:00 DRS inviterer til middag (tilmelding)

DRS Generalforsamling 2019 – afholdes 17. januar 2019

Generalforsamlingen for DRS afholdes torsdag d. 17. januar 2019 kl 16-17

Lokalitet:

Mærsktårnet, Københavns Universitet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

https://maersktaarnet.ku.dk/

Der vil forud for generalforsamlingen blive afholdt en fælles faglig eftermiddag med oplæg fra subspecialerne. Se program her.

(mere…)

Radiology the Scandinavian Way – Future Potentials

Exclusively at RSNA 2018
Tuesday, November 27

Join the Nordic Society of Medical Radiology as it presents a special in-depth look at Scandinavian radiology practices at RSNA 2018, the world’s leading radiology event.

Poster

Kliniske retningslinier for mammografiscrenning i Danmark

Seneste revision (15. august 2018) af de kliniske retningslinier for mammografi screening i Danmark kan hentes her

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark - Revideret Januar 2020
DUDS 22. kursus i Muskuloskeletal ultralyd

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs
22. Kursus i
MUSKULOSKELETAL ULTRALYD

På Hvidovre Hospital

Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 14. til 16. November 2018

Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

 

Se mere i kalenderen DUDS 22. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

Tidligere opslag på DRS’s hjemmeside