MR retningslinjer i høring

MR-skanning er i sig selv ufarligt, men der kan ske alvorlige skader, hvis de ansvarlige ikke er passende uddannet og følger sikre procedurer. En række organisationer har derfor i fællesskab forfattet en retningslinje for sikker håndtering af sikkerheden ved MR-skanning i Danmark, og den er nu sendt i åben høring på http://MRretningslinjer.dk/ Organisationerne bag er Radiograf Rådet, Dansk… Read More »

Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab 24. januar 2024

Dagsordenen for generalforsamlingen 24. januar 2024, kl. 17-18 Sted: Scandic Opus Hotel, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Valg af dirigent Formandens beretning Beretning fra udvalg Aflæggelse af det reviderede regnskab Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent Rettidigt indkomne forslag Valg til bestyrelsen Jakob Møller, sekretær – Genopstiller Henrik Skjellerup Struckmann, kasserer – Genopstiller Valg til udvalg og repræsentationer… Read More »

Global Radiology CME Conference i København

I juni måned foregår Global Radiology CME Conference i København. Konferencen foregår 2.-5. juni 2024 på Hotel Radisson Royal. ​ Scientific Director: Neil Rofsky Faculty: Neil Rofsky, Donald Resnick, Ella Kazerooni, Amish Doshi, Pia Sundgren, and Anne Grethe Jurik Læs mere på: https://www.globalradiologycme.com Dansk tilmeldingslink: https://www.globalradiologycme.com/imagingincopenhagen2024/danishregistration

Torsdag d. 16/3 – Temaeftermiddag i radiologien og Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes torsdag d. 16 marts i Auditorium 93, Rigshospitalet. Vi holder op til generalforsamlingen et eftermiddagsmøde omkring implementeret kunstig intelligens i radiologien. Program Kl. 15: Velkomst – v. Martin Lundsgaard Hansen, Cheflæge på Rigshospitalet og bestyrelsesmedlem DRS, Røntgen og Skanning Kl. 15:05 – 16: 3 AI oplæg à 15-20 min v. Benjamin (Odense),… Read More »

DRS Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab afholdes: Torsdag 16. Marts 2023, kl. 17.00-18.00 i København Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Beretning fra udvalg Aflæggelse af det reviderede regnskab Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent Rettidigt indkomne forslag Valg til bestyrelse Valg til udvalg og repræsentationer Valg af revisor og -suppleant Eventuelt Forslag kan sendes til formand@drs.dk skal sendes… Read More »

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (afholdes i forbindelse med Årsmødet) 21. september 2022

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selsksb 21. september 2022 Kl. 17-18 Radisson Blu Scandinavia Hotel  Dagsorden Valg dirigent Valg til udvalg ESR Quality, Safety and Standards Commitee: Kristina Rue Nielsen (genopstiller) Education Committee: Pernille Wied Greisen (genopstiller) Research Committee: Michael Bachmann Nielsen (genopstiller) Hovedkursusleder: Dorte Stærk (genopstiller) Mette Ramsdal Poulsen (suppleant) – (genopstiller) Eventuelt Med venlig… Read More »

Aflysning af Billeddiagnostisk Årsmøde 2021

Pga. corona-situationen har vi i arrangørgruppen for Billeddiagnostisk Årsmøde sammen med DRS’ bestyrelse besluttet at aflyse næste årsmøde 2021 i Odense. Det har ikke være en nem beslutning, men der er for mange usikkerheder såsom fremtidige restriktioner og virus-udbrud til, at det er økonomisk forsvarligt at binde an med et stort arrangement som Billeddiagnostisk Årsmøde 2021. Vi håber… Read More »

Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion

Anbefalinger fra Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Thorax Radiologisk Selskab (THORAS) omkring covid-19  

Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark

Ingeniør Poul Lundbech, som i en lang årrække var ansat ved Siemens, indstiftede ved sin død i 1979 ”Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. Poul Lundbech og hans hustru havde ingen børn, hvorfor hans formue blev grundlag for denne fond. Han var en begavet ingeniør, fra den tid hvor arbejdet med udvikling… Read More »

Uddeling af Fondsmidler 2020 fra Poul Lundbech og Hustrus Fond

Ansøgning til de 2 legatportioner som uddeles i 2020 fra ”Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark”. Beskrivelse: Der kan søges 2 legater á  50.000 kr. Fonden støtter udvikling af radiologien i Danmark gennem uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling inden for radiologisk billeddannelse.  Ansøgninger til projekter som fremmer evaluering af nye… Read More »