Tidligere nyheder

Alle tidligere opslag på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside

NCR 2019 Early Fee

Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO) – 28. juni 2018

Der indkaldes til generalforsamling I Danske Radiologers Organisation (DRO)

Torsdag den 28 juni 2018 kl. 16.30

 

Generalforsamlingen afholdes i Lægeforeningen

Hovedstaden, store mødelokale (i kælderen),

Stockholmsgade 55, 2100 København K.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers

behandling

 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 2. Valg af et bestyrelsesmedlem.
 3. Valg af revisor
 4. Redegørelse for budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling i

Et medlem af bestyrelsen og revisor er på valg. Øvrige medlemmer

af bestyrelsen genopstiller.

Skal du på udenlandsk kongres og præsentere?

Målgruppe: Radiologer (gerne yngre), der skal præsentere radiologisk forskning på en udenlandsk kongres og ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne.
Skal du på kongres og præsentere radiologisk forskning, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) rejselegater på hver 5000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer dokumentation, for at der bliver præsenteret materiale på kongressen, inden vi overfører pengene til din konto.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: Vi modtager og behandler ansøgninger løbende – ansøgningen skal dog være os i hænde senest 1 måned inden kongressen.
Antal legater: 10 legater i alt – 5 hvert halvår.

Har du interesse for radiologi?

Målgruppe: Medicinstuderende med interesse for radiologi

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde, der afholdes i janaur måned. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://www.drs-aarsmoede.dk.

Er du speciallæge og ønsker at komme med til RSNA?

Målgruppe: Speciallæger der ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne til deltagelse i RSNA

Vi du meget gerne med til RSNA, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) et rejselegat på 10.000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. september
Antal legater: 1 legat.

Danske Radiologers Organisation – indkaldelse til Generalforsamling 31.5.2016

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Radiologers Organisation (DRO)

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Radiologers organisation tirsdag den 31 maj 2016 kl. 16.30. -17.45

Generalforsamlingen afholdes i:

Lægeforeningen Hovedstaden

Store Mødelokale i kælderen, indgang i porten,

Stockholmsgade 55

2100 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling – ingen forslag
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse – udgår
7. Valg af revisor – udgår
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Ingen medlemmer af bestyrelsen er på valg så punkt 6 og 7 udgår.

Mindeord for Torsten Almén (1931 – 2016)

Torsten Almén var professor i Radiologi ved Universitet i Lund og var med til at udvikle de non-ioniske kontrastmidler. Læs mere på hjemmesiden for Radiologisk Selskab i Sverige

Legater til årsmødet 2016

DRS har uddelt legater til gratis deltagelse ved DRS-årsmøde i Odense 27.-29.-januar 2016 til nedenstående yngre radiologer og medicinstuderende med interesse for radiologi.

Yngre radiologer:
Laura Katrine Buskov
Jenny Anita Victoria Westerström
Thomas Hasseriis Andersen
Anita Bergström
Charlotte Riis Trampedach
Birthe Hammelsvang

Medicinstuderende:
Rasmus Henrik Johan Hovgaard (Århus)
Lena Bartling (Århus)
Sebastian Krog (København)
Marie Cæcilie Kobel (Århus)

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

Afholdes 27. januar 2016, kl. 16:30-18:00
Hotel Radisson Blu H.C. Andersen
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag:
  1. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægterne punkt 7.4:
   ”Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut.”
   Forslaget er stillet første gang ved GF 2015
 7. Valg til bestyrelsen
  En bestyrelsespost er på valg. Lars Peter Larsen fratræder. Bestyrelsen forslår: Anette Koch Holst, Odense.
  Suppleantpost til bestyrelsen (hvis vedtægtsændringen ovenfor er vedtaget): Bestyrelsen foreslår Charlotte Trampedach
 8. Valg til udvalg og repræsentationer
  ESR Research Commitee 2016-2018: Vibeke Løgager fratræder. Bestyrelsen forslår Kristoffer Lindskov Hansen som DRS-repræsentant og Erik Morre Pedersen som suppleant.
 9. Valg af revisor og –suppleant: Nikolaj Borg Mogensen genopstiller (revisor) og Anna Rosted genopstiller (suppleant)
 10. DRS’ nye hjemmeside
  (Martin Lundsgaard)
 11. Rekruttering til radiologien – tiltag, udfordringer – hvor er vi? (Elisabeth Albrecht-Beste)
 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Email: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at henvende sig til DRS bestyrelsen. Email: sekr@drs.dk

Årsmødet 2016

Årsmødet 2016 afholdes i Odense, 27. – 29. januar 2016. Mødet afholdes sammen med Dansk Selskab for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin og Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab. På www.drs-aarsmoede.dk kan du se det videnskabelige program. Online tilmelding åbner i oktober 2015.