DRO har ordet – radiologi i og efter coronaens tid

By | 21. juli 2021

Det forløbne år har været meget anderledes for alle pga. corona-smitte og frygt for kollaps af sundhedssystemerne. Det har også berørt danske radiologer. I perioder har en del radiologer arbejdet hjemmefra med teleradiologiske løsninger og hjemme-PACS. Det kan lade sig gøre, når patient-kontakten foregår gennem radiografer, når konferencer holdes på et minimum, og når radiologen er erfaren.
Denne arbejdsgang har holdt hjulene i gang på landets radiologiske afdelinger i en tid, hvor reduceret social kontakt, mundbind og restriktioner har været normalitet. Nu er hverdagen ved at vende tilbage. Vaccinationerne rulles ud og smittetallene falder i skrivende stund, hvorfor der er håb for, at vi vender tilbage til normale arbejdsgange med alle mand tilbage på deres poster. Men er det at foretrække?
De fleste af os kender til trange pladsforhold på hospitalerne med små kontorer, mange afbrydelser og højt støjniveau. Alle faktorer som bidrager til en hektisk og til tider stressende arbejdsdag. At sidde derhjemme med lidt god musik i baggrunden og beskrive dagens CT eller MR skan igennem kunne virke som et fristende alternativ. Det er det måske også, men måske taber vi noget, når vi ikke ser hinanden.
De store tech-firmaer – såsom Google, Twitter og Facebook – bruges ofte som pejlemærker i afkodning af tendenser. Google sendte deres medarbejdere hjem som et af de første tech-firmaer, men har fornyeligt bebudet, at de forventer medarbejderne tilbage på kontorerne fra september, mens Twitter og Facebook har annonceret, at permanent fuldtids-hjemmearbejdsplads vil blive en mulighed fremover. Google pointerer, at innovation og samarbejde kræver fysisk tilstedeværelse.
Vores arbejde som radiologer kræver også innovation og samarbejde. Selvom de fysiske rammer ikke altid er optimale på hospitalerne, vil konsekvenserne ved permanente hjemmearbejdspladser sandsynligvis have nogle negative effekter på både arbejdsglæde og patientsikkerhed. Vores yngre kolleger, som søger råd og vejledning, vil have færre erfarne radiologer at spørge til råds, og selv erfarne radiologer søger hjælp hos hinanden, hvilket vil være mindre sandsynligt fra hjemmekontoret. Konferencerne vil blive uden radiologisk bistand, hvilket vil være et tab for vidensdeling og ultimativt betyde suboptimale patient-udredningsforløb.
Google forventer ansatte tilbage til september, men har åbnet muligheden for deltids-hjemmearbejdsplads. Det er måske i den retning, at vi skal kigge. Ved at skabe hybrid-løsninger, hvor radiologer eksempelvis tre dage om ugen er til stede på hospitalet og ellers arbejder hjemmefra, kan fleksibilitet og arbejdsro måske kombineres med tilknytning og faglig sparring. Det vil samtidig give mere rum i de trængte hospitalsmiljøer og reducere transporttid. Endelig er afveksling en kendt motivationsfaktor, mens monotoni er stress-fremkaldende. Afveksling skal tænkes ind i fremtidens arbejdsliv for radiologer, hvor hybrider mellem hospitals- og hjemmearbejde kan blive et aktiv, som speciale-søgende yngre læger måske vil værdsætte og søge henimod.
Danske Radiologers Organisation (DRO) ønsker fremadrettet at undersøge tilfredsheden, omfanget og udbyttet ved hjemmearbejde, hvilket gerne skal blive udgangspunktet ved en DRO session under næste DRS årsmøde om teleradiologi og hjemmearbejdsplads. DRO er en radiologisk interesseorganisation med fokus på medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. DRO tilbyder sparring til medlemmer i forbindelse med eksempelvis klagesager, kollegiale forhold og ledelsesuddannelse. Alle, der har opnået titel som speciallæge i diagnostisk radiologi, kan blive medlem i DRO. Årligt medlemskab koster 100 dkk. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens sekretær (se DRO website) eller til FAS’ sekretariat (fas@dadl.dk).

Website: www.web.drs.dk/danske-radiologers-organisation/